Wystawa, którą prezentowano już w Wiedniu i Pradze, teraz pojawiła się na Uniwersytecie Warszawskim. Przez najbliższy miesiąc w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie można oglądać kopie fotografii, listów i innych dokumentów, które dotyczą życiorysów, dokonań i zainteresowań badawczych głównych przedstawicieli Koła Wiedeńskiego.

Koło Wiedeńskie to grupa filozoficzna, która powstała na początku lat 20. XX wieku. Jej założycielami byli: filozof Moritz Schlick, matematyk Hans Hahn oraz socjolog i polityk Otto Neurath. Myśliciele skupiali się wokół Katedry Filozofii i Historii Nauk Indukcyjnych na Uniwersytecie Wiedeńskim. Do koła należeli głównie matematycy, logicy i fizycy, których poglądy bliskie były logicznemu empiryzmowi. Przedstawiciele Koła Wiedeńskiego głosili program walki z metafizyką, postulaty empiryzmu, fizykalizmu i jedności nauki oraz ograniczenia filozofii do analizy języka nauki.

 

Wystawa „Ścisłe myślenie w czasach obłędu” przedstawia Koło Wiedeńskie w szerokim kontekście kulturowym i historycznym. Uwzględnia nie tylko członków Koła, lecz także osoby, które na tę formację intelektualną wpłynęły oraz te, których zainspirowała. Zainteresowani wystawą mogą dowiedzieć się więcej o naukowych relacjach przedstawicieli Koła Wiedeńskiego z członkami Szkoły Lwowsko-Warszawskiej oraz poznać okoliczności, które zniszczyły Koło Wiedeńskie jako zwartą formację ideową.

 

Wystawę można zwiedzać bezpłatnie do 28 lutego. Ekspozycja znajduje się w przestrzeni wystawowej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, na poziomie 0.

 

Wystawa została zorganizowana w ramach sieci CENTRAL, do której należy pięć uczelni z Europy Środkowej – Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Humboldtów w Berlinie, Uniwersytet Wiedeński, Uniwersytet Karola w Pradze oraz Uniwersytet Eötvösa Loránda w Budapeszcie. Sieć uniwersytetów finansuje wielostronne projekty dydaktyczne i badawcze realizowane przez uczelnie partnerskie.

 

Obecnie trwa nabór wniosków do CENTRAL Workshops 2022, zgodnie z założeniem tego działania pracownicy naukowi i doktoranci mogą ubiegać się o sfinansowanie warsztatów organizowanych we współpracy z badaczami i doktorantami z przynajmniej dwóch innych uczelni sieci CENTRAL. Z dodatkowymi informacjami można zapoznać się na stronie sieci CENTRAL.

 

Wykłady online
  • prof. Friedrich Stadler „The Vienna Circle and the Lvov Warsaw School – Two Kindred Philosophical Currents Between the Wars”;
  • prof. Anna Brożek „The Lvov-Warsaw School and the Vienna Circle. Two Projects for Philosophy”;
  • prof. Karl Sigmund „The mathematicians of the Vienna Circle and their ties with Poland”;
  • prof. Joanna Osiejewicz „Open texture and the living instrument doctrin. Influence of the Vienna Circle on the application of law in Europe”.