W 2016 roku na Uniwersytecie Warszawskim odbędą się m.in. wybory rektora, prorektorów, dziekanów i senatorów. Publikujemy informacje dotyczące ordynacji wyborczej i terminów głosowań.

– To jest ostatnia inauguracja roku akademickiego w tej kadencji władz uczelni. Będę się starał, by móc państwa witać w tej samej roli także w przyszłym roku – mówił 1 października 2015 roku prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu. Do tej pory to jedyna osoba, która oficjalnie wyraziła chęć startu w nadchodzących wyborach na szefa uczelni. Tekst programowy profesora został opublikowany w najnowszym numerze pisma uczelni „UW” (1/2016).

 

  • Jak wyglądają wybory na UW

 

Nad przebiegiem wyborów czuwa Uczelniana Komisja Wyborcza. Jej członkowie zostali wybrani na posiedzeniu Senatu UW w listopadzie. Przewodniczącym komisji jest dr hab. Ryszard Piotrowski z Wydziału Prawa i Administracji, a jego zastępcą prof. Marek Bednarski z Wydziału Nauk Ekonomicznych.

 

  • Wyboru władz uczelni – rektora, prorektorów, członków Senatu – dokonuje Kolegium Elektorów

 

Członkowie kolegium są wybierani wśród pracowników, studentów i doktorantów. Wybór członków kolegium ma się zakończyć do 22 lutego. Elektorów wybiera oddzielnie każda z grup społeczności akademickiej na wydziałach lub w okręgach wyborczych (w przypadku osób niezatrudnionych na wydziale). W tym roku Kolegium Elektorów będzie liczyć 364 członków: 189 osób wybranych z grona samodzielnych pracowników akademickich, 63 osoby reprezentujące pozostałych pracowników akademickich, 39 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami, 68 studentów i 5 doktorantów.

 

Największa liczba elektorów zostanie wybrana na wydziałach: Historycznym (24) i Fizyki (23). Najmniejsza na wydziałach: „Artes Liberales” i Pedagogicznym (po 6). Od czego to zależy? Nie od wielkości wydziału. Decydująca jest liczba pracowników. Im więcej profesorów pracuje na wydziale, tym więcej elektorów może zostać tam wybranych. Taka sama zasada obowiązuje również w przypadku innych jednostek uczelni niebędących wydziałami. W 2012 roku elektorów było 339. Zarówno podczas zbliżających się wyborów, jak i poprzednich jeden mandat elektorski przypada na każdych 7 „rozpoczętych” samodzielnych pracowników naukowych.

 

Wybierać elektorów mogą wszyscy nauczyciele akademiccy, dla których UW jest podstawowym miejscem pracy, pracownicy administracji zatrudnieni na pełny etat, doktoranci i studenci. Kandydatami na elektorów mogą zaś być tylko ci nauczyciele akademiccy, którzy spełnili powyższe warunki i nie ukończyli 67 lat (z wyjątkiem profesorów – im bierne prawo wyborcze przysługuje do 70. roku życia) i członkowie pozostałych grup społeczności akademickiej.

 

  • Wybór rektora uczelni

 

Pierwsze posiedzenie Kolegium Elektorów odbędzie się 9 marca. Wtedy w głosowaniu indykacyjnym zostaną wyłonieni kandydaci na urząd rektora. By móc oficjalnie stać się kandydatem i brać udział w zasadniczym głosowaniu, trzeba uzyskać minimum 10% głosów elektorskich. Każdy z elektorów może wskazać maksymalnie dwóch kandydatów.

O tym, kto będzie kierował uczelnią w latach 2016-2020, dowiemy się 20 kwietnia. Prorektorzy zostaną wybrani 18 maja.

 

Między pierwszą a drugą turą głosowania odbędzie się co najmniej jedna debata wyborcza. Organizuje ją UKW. Kandydaci zaprezentują swoje programy wyborcze, będzie też czas na zadawanie im pytań. Pytania będą mogli zgłaszać wszyscy członkowie naszej społeczności akademickiej, nie tylko członkowie Kolegium Elektorów.

 

W kontekście wyborów rektora UW pojawiły się opinie jakoby na ich wynik miały mieć wpływ bieżące konflikty polityczne w naszym kraju. Prof. Marcin Pałys, rektor UW komentował takie sugestie słowami: – Misja i działanie Uniwersytetu wykraczają poza takie spory. Dzisiaj zastanawiamy się, jak Uniwersytet ma się rozwijać w trzecim stuleciu swojego istnienia. To zupełnie inna perspektywa. Wybory władz uczelni będą wyborami między różnymi wizjami nauki i szkolnictwa wyższego, różnymi pomysłami na to, jak Uniwersytet ma się rozwijać czy wreszcie różnymi stylami działania i zarządzania uczelnią – dodawał.

 

  • Inne głosowania

 

Równolegle odbywać się będą wybory członków Senatu UW, dziekanów, prodziekanów, przedstawicieli do rad wydziałów i do innych jednostek niebędących wydziałami oraz przedstawicieli do Rady Bibliotecznej. Cała procedura zakończy się 10 czerwca.