– W dobie pandemii, która zabrała i nadal zabiera tak wielu użytkowników języków zagrożonych wymarciem, ogromnym wyzwaniem jest wypracowanie i wdrożenie bardziej skutecznych strategii ich ochrony i rewitalizacji – mówi prof. Justyna Olko, współredaktorka książki „Revitalizing Endangered Languages: A Practical Guide”. Publikacja jest pierwszym praktycznym przewodnikiem adresowanym zarówno do badaczy, jaki i społeczności lokalnych, zawierającym narzędzia i porady na temat tego, jak przeciwdziałać wymieraniu zagrożonych języków.

“Revitalizing Endangered Languages:A Practical Guide” to pierwsza kompleksowa publikacja naukowa, która skupia się przede wszystkim na praktycznych aspektach procesu rewitalizacji języków zagrożonych wymarciem.

 

Książka pod redakcją dr hab. Justyny Olko z Wydziału „Artes Liberales” UW oraz prof. Julii Sallabank ze School of Oriental and African Studies na Uniwersytecie Londyńskim jest efektem ścisłej współpracy badaczy z ekspertami i aktywistami językowymi z lokalnych społeczności zamieszkujących wszystkie kontynenty.

 

– W dobie pandemii, która zabrała i nadal zabiera tak wielu użytkowników języków zagrożonych wymarciem, ogromnym wyzwaniem jest wypracowanie i wdrożenie bardziej skutecznych strategii ich ochrony i rewitalizacji. Mamy nadzieję, że nasza praktycznie ukierunkowana publikacja dostarczy pomocnych narzędzi i rozwiązań dla wspierania i ratowania języków mniejszościowych w różnych regionach świata, w tym także w naszym kraju – podkreśla dr hab. Justyna Olko.

 

Publikacja skierowana jest do naukowców, studentów, aktywistów, a przede wszystkim – członków lokalnych społeczności. Zawiera pomysły i strategie, które mogą pomóc w skutecznym wspieraniu języków mniejszościowych i przeciwdziałaniu ich wymieraniu. Przedstawione w książce przykłady i rozwiązania przetestowane w różnych rejonach świata pozwalają na zaplanowanie wszystkich etapów procesu rewitalizacji językowej.

 

Książka powstała w ramach projektu Engaged Humanities realizowanego w ramach konkursu Twinning programu Horyzont 2020 przez Uniwersytet Warszawski, School of Oriental and African Studies na Uniwersytecie Londyńskim oraz Uniwersytet w Lejdzie.

 

Można ją pobrać w otwartym dostępie na stronie wydawnictwa Cambridge University Press. Wśród współautorów z całego świata są m.in. rewitalizatorzy języka wilamowskiego i łemkowskiego oraz eksperci z UW, UAM, UJ i PAN współpracujący z Ośrodkiem Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową na Wydziale „Artes Liberales” UW.

 

Prezentacja książki

14 maja o godz. 17.30 odbędzie się prezentacja książki zorganizowana wspólnie z wydawnictwem Cambridge University Press. Transmisja wydarzenia dostępna będzie na profilu Centrum Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową na Facebooku.W spotkaniu można wziąć udział poprzez platformę Zoom.

Dr hab. Justyna Olko – historyk, socjolingwista i etnolog; dyrektor Centrum Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową na Wydziale „Artes Liberales” UW. W grudniu 2020 roku otrzymała Consolidator Grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) na realizację projektu Multilingual worlds – neglected histories. Uncovering their emergence, continuity and loss in past and present societies (MULTILING-HIST). Jego celem jest rekonstrukcja, wyjaśnienie i lepsze zrozumienie przyczynowo-skutkowych mechanizmów oraz procesów stojących za powstawaniem, ciągłością, redukcją i utratą wielojęzyczności w kontekstach historycznych, geograficznych, społecznych, politycznych i kulturowych. Justyna Olko jest pierwszą kobietą w Polsce oraz pierwszą przedstawicielką nauk humanistycznych i społecznych, która została wyróżniona grantem ERC dwukrotnie. W 2012 roku otrzymała Starting Grant ERCna realizację projektu Europe and America in Contact: A Multidisciplinary Study of Cross-Cultural Transfer in the New World Across Time.

 

Więcej informacji na temat działalności dr hab. Justyny Olko znajduje się w nowym wydaniu pisma UW (1/98 2021) >>