„Opisy i widoki zabytków starożytności w Królestwie Polskim (1844-1855)” Kazimierza Stronczyńskiego ze zbiorów BUW zostały wpisane na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata.

Program Pamięć Świata działa od 1992 r. z inicjatywy UNESCO. Został on stworzony po to, by chronić dokumenty o znaczeniu historycznym przechowywane w instytucjach pamięci takich, jak biblioteki, archiwa i muzea.

 

Jednym z elementów programu jest tworzenie list: międzynarodowej, regionalnych i krajowych. Od 1997 r. na liście międzynarodowej znalazło się ponad 350 pozycji. 14 z nich reprezentuje polskie dziedzictwo dokumentacyjne. Są to np. „O obrotach sfer niebieskich” Mikołaja Kopernika czy utwory Fryderyka Chopina.

 

Polska Lista Krajowa programu UNESCO Pamięć Świata obejmuje obiekty przedstawiające ważne wydarzenia z historii Polski. W 2014 r., pierwszy raz, na listę zostało wpisanych 11 zabytków, m.in. Konstytucja 3 maja, Złoty Kodeks Gnieźnieński, Kronika Galla Anonima i autograf „Pana Tadeusza”.

 

W tym roku, na listę krajową zostało wpisanych kolejnych 11 bezcennych dokumentów, m.in. Akt erekcyjny Związku Pruskiego, Statut Łaskiego z 1506 r., „O poprawie Rzeczypospolitej” Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz „Opisy i widoki zabytków starożytności w Królestwie Polskim (1844-1855)” Kazimierza Stronczyńskiego z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

 

Rękopis Stronczyńskiego składa się z pięciu tomów oprawnych w barwioną i zdobioną tłoczeniami skórę oraz siedmiu większego formatu i podobnie oprawionych woluminów z akwarelowymi rysunkami. Jest to pierwszy w Polsce inwentarz zabytków sztuki. Dzieło to dokumentujące pomniki historii narodowej i służące podtrzymaniu narodowej świadomości powstało w czasach niewoli, za wiedzą i aprobatą władz carskich. Stwarzało unikatową w skali europejskiej możliwość zapoznania się szerszej publiczności z historyczną i artystyczną spuścizną jednego narodu.

Wydarzenia towarzyszące wpisaniu rękopisu „Opisy i widoki zabytków starożytności w Królestwie Polskim (1844-1855)” na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata

4 listopada w Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczystość, w czasie której wpisy zostaną potwierdzone certyfikatami.

 

6 listopada w godz. 10.00-17.00 w Pałacu Prezydenckim przy Krakowskim Przedmieściu 48/50 będzie można zobaczyć wystawę „Pamięć Polski”. Więcej informacji >>

 

15 listopada o godz. 12.00, 15.00, 17.00 w Gabinecie Rycin w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66 odbędą się kuratorskie pokazy oryginału rękopisu „Opisy i widoki zabytków starożytności w Królestwie Polskim (1844-1855)”. Więcej informacji >>

 

29 listopada o godz. 13.30 w sali 256 w Bibliotece Uniwersyteckiej Przemysław Wątroba z Gabinetu Rycin BUW wygłosi wykład o rękopisie Kazimierza Stronczyńskiego. Więcej informacji >>