Narodowe Centrum Nauki zestawiło uczelnie pod względem ilości i wielkości zdobytych w 2014 r. grantów. Naukowcy Uniwersytetu Warszawskiego otrzymali najwięcej grantów.

 

Najwięcej szczęśliwych wniosków, które przyniosły ich autorom dofinansowania, napisali pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego – 202 wnioski (spośród 789 złożonych). Kolejnym beneficjentem subsydiów NCN okazał się Uniwersytet Jagielloński z 190 dofinansowanymi wnioskami (spośród 927 złożonych). Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dostał w sumie wsparcie 104 inicjatyw naukowych (spośród 614 zgłoszonych).

 

Pod uwagę centrum wzięło konkursy rozstrzygnięte w 2014 r. na finansowanie przedsięwzięć badawczych, staży i stypendiów. Były to Maestro 5, Harmonia 5, Sonata bis 3, Opus 6 i 7, Preludium 6 i 7, Sonata 6 i 7, Etiuda 2, Fuga 3, Symfonia 2.

 

Centrum przygotowało też klasyfikację porządkującą instytucje według wielkości grantów. I tak Uniwersytet Jagielloński otrzymał najwięcej pieniędzy z grantów – 79,9 mln zł. Drugi w tym zestawieniu był Uniwersytet Warszawski, który uzyskał 70,5 mln zł, a trzeci – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z kwotą ponad 44 mln zł.

 

W konkursach NCN rozstrzygniętych w ubiegłym roku finansowanie otrzymały 1 804 przedsięwzięcia, staże i stypendia na kwotę ponad 760 mln zł. Złożonych zostało 10 812 wniosków.