Ukazała się najnowsza edycja rankingu QS Emerging Europe and Central Asia. Uniwersytet Warszawski zajął wśród najlepszych 200 uczelni 6. miejsce.

UW jest najwyżej notowaną polską uczelnią w tym zestawieniu. Na pierwszych miejscach znalazły się trzy uczelnie rosyjskie: Uniwersytet im. Łomonosowa w Moskwie, Państwowy Uniwersytet Nowosybirski oraz Państwowy Uniwersytet w Petersburgu, a także Uniwersytet Karola w Pradze oraz Uniwersytet Tartu w Estonii.

 

Wysokie miejsce w rankingu UW zawdzięcza dobrej ocenie w kategoriach: „Academic and Employers’ Reputation”, „Staff with PhD”, a także „Citations per Paper”. Nasza uczelnia zgromadziła w sumie 90,5 punktów na 100 możliwych.

 

Dwa tygodnie temu poznaliśmy też wyniki XVII edycji rankingu szkół wyższych miesięcznika „Perspektywy” oraz „Dziennika Gazety Prawnej”. Uniwersytet zajął w nim po raz dziesiąty pierwsze miejsce. Więcej >>