Kierunki prowadzone na wydziałach Zarządzania, Nauk Ekonomicznych oraz Dziennikarstwa i Nauk Politycznych zostały odnotowane w międzynarodowym rankingu dziedzinowym Eduniversal.

Twórcy zestawienia Eduniversal Best Masters 2015/2016 chcą pomóc studentom w wyborze uczelni. Dlatego co roku przygotowują klasyfikację szkół wyższych według 30 biznesowych kierunków. Biorą pod uwagę kryteria takie, jak opinia o kierunkach i satysfakcja studentów z podjęcia studiów.

 

W grudniu ponad 1000 uczelni ze 154 krajów zostało zestawionych według geograficznego klucza – w rankingu światowym i w 9 strefach geograficznych.

 

W rankingu światowym wyróżniono w kategoriach:

 • zarządzanie biznesem, wiedzą i bezpieczeństwem (business intelligence, knowledge and security management) kierunek zarządzanie o specjalności doradztwo organizacyjne na Wydziale Zarządzania – 8 miejsce,
 • rynki finanasowe (financial markets) kierunek finanse, inwestycje i rachunkowość ze specjalnością Quantitative Finance na Wydziale Nauk Ekonomicznych – 19 miejsce,
 • zrównoważony rozwój i zarządzanie środowiskiem (sustainable development and environmental management) kierunek zarządzanie środowiskiem prowadzony przez wydziały Zarządzania, Biologii i Chemii – 53 miejsce.

 

W rankingu regionalnym (Europa Wschodnia) wyróżniono w kategoriach:

 • rachunkowość (accounting and auditing) kierunek rachunkowość na Wydziale Zarządzania – 1 miejsce,
 • komunikacja (communications) kierunek studiów podyplomowych public relations i komunikowanie społeczne na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych – 2 miejsce,
 • ekonomia (economics) kierunek International Economics prowadzony po angielsku na Wydziale Nauk Ekonomicznych – 1 miejsce,
 • zarządzanie (general management) kierunek Global MBA prowadzony przez Wydział Zarządzania UW wspólnie z uczelniami z Chin, Niemiec i Stanów Zjednoczonych – 1 miejsce,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi (human resources management) kierunek zarządzanie o specjalności rozwój potencjału społecznego na Wydziale Zarządzania – 1 miejsce,
 • zarządzanie międzynarodowe (international management) anglojęzyczny kierunek International Business Program na Wydziale Zarządzania – 3 miejsce,
 • marketing (marketing) kierunek zarządzanie ze specjalnością marketing na Wydziale Zarządzania – 1 miejsce,
 • częściowe studia MBA (executive MBA & MBA part time) kierunek Executive MBA na Wydziale Zarządzania – 3 miejsce,
 • pełne studia MBA (MBA full time) kierunek International MBA Programme na Wydziale Zarządzania – 2 miejsce.