Dorobek naukowy badacza, który obecnie kieruje laboratorium biologii strukturalnej Władek Minor’s Laboratory i wykłada na University of Virginia, został doceniony przez UW i the American Friends of the University of Warsaw. Doroczna nagroda UW-AFUW wręczana jest absolwentom UW aktywnie działającym na rzecz rozwoju polskiej nauki w USA.

The American Friends of the University of Warsaw jest fundacją zrzeszającą absolwentów i przyjaciół Uniwersytetu Warszawskiego, którzy aktualnie mieszkają lub pracują w Stanach Zjednoczonych. Główną ideę jej działania stanowi upowszechnianie wizerunku i pozycji międzynarodowej UW. Społeczność AFUW wspiera współpracę oraz integrację naukowo-edukacyjnych instytucji z Polski i USA.

 

Poza podtrzymywaniem kontaktów z absolwentami i przyjaciółmi UW w Stanach Zjednoczonych, fundacja ma zajmować się także wspieraniem inicjatyw naukowych podejmowanych na UW (głównie poprzez dofinansowywanie projektów naukowych, programów badawczo-rozwojowych etc.) oraz organizowaniem platform edukacyjnych czy wizyt akademickich pracowników UW w amerykańskich instytucjach.

 

AFUW stara się również uhonorowywać wybitną działalność naukową absolwentów UW pracujących w USA. W tym celu ustanowiła nagrodę przyznawaną zasłużonym badaczom przez władze UW i AFUW. Po raz pierwszy wręczono ją rok temu.

 

Tegorocznym laureatem został prof. Władek Minor. Ten działający na pograniczu biologii, fizyki i chemii naukowiec w 1977 roku zdobył stopień doktora na Wydziale Fizyki UW. W latach 1969-1985 był pracownikiem tej jednostki. Obecnie jest profesorem wykładającym w Departamencie Fizjologii Molekularnej i Biologii Strukturalnej University of Virginia (Charlottesville). Kieruje także laboratorium biologii strukturalnej Władek Minor’s Laboratory, w ramach którego do współpracy zaprasza także wielu naukowców z Polski.

 

Do jego osiągnięć naukowych zaliczyć można m.in. współautorstwo zestawu programów krystalograficznych, udział w dziesiątkach konferencji i seminariów organizowanych w Europie, Azji i obu Amerykach, zdobycie nagród Edlich-Henderson Inventor, ASEA i Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Jest członkiem rad takich instytucji jak Center for Structural Genomics of Infectious Disease czy NIH Midwest Center for Structural Genomics.

 

Doroczna nagroda UW-AFUW 2018 została wręczona podczas uroczystego spotkania absolwentów i przyjaciół UW, które odbyło się 30 listopada w rezydencji ambasadora RP w Waszyngtonie.