28 marca odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie”. Prof. Wojciech Tygielski z Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce UW wygłosi wykład „Każdy ma taki Rzym, na jaki zasługuje. Włoskie inspiracje w kulturze polskiej”. Wykład odbędzie się o godz. 17.00 w auli Starej Biblioteki na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu.

Prof. Wojciech Tygielski jest historykiem czasów nowożytnych i wydawcą źródeł. Naukowo zajmuje się historią społeczną Polski i Europy w XVI–XVII wieku, kontaktami polsko-włoskimi oraz podróżami w okresie nowożytnym, a także dziejami dyplomacji.

 

W latach 1993–1995 był dyrektorem Instytutu Polskiego w Rzymie oraz radcą tamtejszej Ambasady RP. Sprawował też m.in. funkcję prodziekana Wydziału Historycznego UW (1999–2002), a także był prorektorem UW ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą (2002–2008).

 

Wykład prof. Wojciecha Tygielskiego pt. „Każdy ma taki Rzym, na jaki zasługuje. Włoskie inspiracje w kulturze polskiej” odbędzie się 28 marca o godz. 17.00 w auli Starej Biblioteki na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu.

 

Jednocześnie, w związku z wcześniejszymi publicznymi zapowiedziami kontynuacji wykładu dr Hanny Machińskiej, uprzejmie informujemy, że na prośbę dr Hanny Machińskiej planowana kontynuacja wykładu w marcu 2023 roku nie odbędzie się. Pani Doktor wskazała, że wykład 17 stycznia 2023 roku był merytorycznie spójną całością i nie wymaga kontynuacji oraz że brak jest oczekiwania na te kontynuację wśród wielu uczestników.