Uniwersytet Warszawski Działania rozwojowe dla pracowników

Uniwersytet Warszawski organizuje kursy i szkolenia dla pracowników administracji oraz nauczycieli akademickich podnoszące ich kompetencje. Z oferty mogą korzystać osoby zatrudnione w centrali uczelni oraz na wydziałach i w innych jednostkach.

 

Dla nauczycieli akademickich dostępne są m.in. szkolenia z zakresu dydaktyki oraz prowadzenia badań naukowych w ramach Programu IDUB i ZIP, a także takie inicjatywy, jak Akademia Dziekanów, Akademia Zarządzania Dydaktyką Akademicką, szkolenia menedżerskie, program dla młodych badaczek i dydaktyczek czy „Młodzi Dydaktycy”.

 

Szkolenia dla administracji obejmują m.in. programy finansowane ze środków ZIP, szkolenia dla obsługi czy Akademię Liderów.

 

Informacje na temat wszystkich działań rozwojowych dla pracowników UW znajdują się na stronie BSP „Rekrutacja i rozwój pracowników”.

 

Szczegółowe zasady podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są w zarządzeniu nr 85 rektora UW >>

Zapisy na szkolenia i kurs przez platformę dla pracowników >>

Instrukcja logowania się na platformie dla pracowników (pdf)

 

Zapisy przez stronę internetową prowadzone są tylko na szkolenia ogólnodostępne. Na szkolenia dedykowane będą wysyłane maile z zaproszeniem do konkretnych osób. Przed zapisaniem się na wybrane szkolenie/kurs należy zapoznać się z programem, Regulaminem szkoleń/kursów i uzyskać ustną zgodę przełożonego.

 

Platforma do zapisów na szkolenia

Platforma do zapisów na szkolenia ma nowy adres http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl Obowiązuje także nowy sposób rejestracji. Wymagane będzie powtórne zalogowanie się zgodnie z instrukcją.

 

Platforma powstała w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO WER, ścieżka 3.5

 

Szkolenia dla nauczycieli akademickich

Uniwersytet Warszawski oferuje szeroki zakres szkoleń dla

Sekcja ds. rozwoju kompetencji nauczycieli akademickich

Joanna Wąsowska

Z-ca Dyrektora ds. rekrutacji i rozwoju pracowników

tel. 22 55 24 240

 

Daria Rybicka-de Cock

tel. 22 55 24 242

 

Gaweł Pasek vel Paszkowski

tel. 22 55 24 241

 

Katarzyna Wileńska-Moody

tel. 22 55 24 249

Sekcja ds. rozwoju kompetencji pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

Agnieszka Leśniewska

Główny specjalista, koordynatorka ds. szkoleń

tel. 600 349 072

 

Grażyna Pawelec

tel. 662 369 079

22 55 26 107

 

Agata Kapica

tel. kom. 662 957 497

 

Magdalena Bujak

tel. kom. 609 408 414

 

Małgorzata Ciachowska-Parzych

tel. 609 088 454

 

Kontakt ws. szkoleń: szkolenia.prac(at)adm.uw.edu.pl; 22 55 26 019

 

Szczegółowe informacje na temat zasad kwalifikowania pracowników oraz sposobu rejestracji:

zarządzenie rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Uniwersytetu Warszawskiego (pdf)

regulamin szkoleń ZIP (pdf)

 

Szkolenia z Systemu Planista i Systemu Rezerwacji Sal

Biuro Ewidencji Nieruchomości zaprasza do udziału w szkoleniach z Systemu Planista oraz Systemu Rezerwacji Sal.

Więcej informacji