W najnowszych książkach Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego znajdziemy rycerzy polskich filmów, przestrzeń miejską, porady, jak osoby poddawane dializom powinny walczyć ze stresem, podsumowanie twórczości Cormaca McCarthy’ego, autora powieści „To nie jest kraj dla starych ludzi”, której adaptację filmową przygotowali bracia Coen.

 

Rycerze Wajdy

To nieprawda, że etos rycerski – honor, godność i odwaga – przestał istnieć w ciemnych wiekach średnich. Żył nadal, a w wiekach XIX i XX zaczął się demokratyzować. Przekonuje o tym Marcin Darmas. Jego „Obywatel rycerz. Zarys socjologii filmu” jest wędrówką po meandrach świata etosowego. Według autora ciągle znajdują się ludzie, którzy stawiają sobie najwyższe wymagania etyczne. Etos rycerski wciąż silnie spaja wspólnotę.

 

Dlaczego Krzysztof Kolumb nie przerwał żeglugi do Indii i odkrył Amerykę? Dlaczego greccy hoplici nie używali łuków? Dlaczego Aleksander Wielki gardził tymi, którzy atakowali pod osłoną nocy? I co to ma wspólnego z filmami Andrzeja Wajdy, Andrzeja Munka i Jerzego Skolimowskiego? Wspólną odpowiedzią na te pytania jest właśnie etos rycerski.

 

Świadoma polityka miejska

„Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej” to trzeci tom cyklu poświęconego współczesnej przestrzeni miejskiej (dwa poprzednie dotyczyły percepcji i wartościowania miasta).

 

Książka przedstawia polskie i europejskie miasta w wielu kontekstach: od interpretacji śladów przeszłości miast do współczesnej rewitalizacji ich przestrzeni, od użytkowania domeny konsumpcji do miejskiego kapitału społecznego, od planowania ulicznego detalu architektonicznego do urbanistycznego planowania strategicznego, od społecznej ewaluacji środowiska zurbanizowanego do konfliktów przestrzennych w mieście, od partycypacyjnych scenariuszy współdecydowania o zamieszkiwanym środowisku do zintegrowanego zarządzania.

 

Nauka akceptacji choroby

Dr Kamilla Bargiel-Matusiewicz w poradniku opisuje, w jaki sposób można pomóc osobom z chorobami nerek, które przeżywają stres spowodowany dializami. Wykorzystuje do tego najnowszą wiedzę o radzeniu sobie ze stresem.

 

W książce znajdziemy próbę przedstawienia psychologicznej sytuacji, w jakiej znajdują się osoby poddawane przez wiele lat dializom. Pani psycholog wykazuje w niej, jaka jest skuteczność konkretnych metod psychoterapeutycznych: jak interwencje psychologa wpływają na poziom akceptacji choroby, zadowolenia z życia, ocenę poznawczą sytuacji choroby i leczenia, doświadczane emocje oraz sposoby radzenia sobie ze stresem.

 

Dziecko z „Krwawego południka” i absurdalne „Suttree”

Obok Thomasa Pynchona, Dona DeLillo i Philipa Rotha Cormac McCarthy jest uznawany za najważniejszego powieściopisarza amerykańskiego. Jego styl bywa porównywany do stylów Williama Faulknera i Hermana Melville’a.

 

Cormac McCarthy urodził się w 1933 roku w Providence w stanie Rhode Island, a wychował w Knoxville w Tennessee. Debiutancką powieść „Strażnik sadu” wydał w 1965 roku. Gdy McCarthy przeniósł się w latach 70. na Południowy Zachód sięgnął po western. W kontrowersyjnym „Krwawym południku” wykorzystał ten gatunek w sposób rewizjonistyczny, a w „Rączych koniach” – które przyniosły mu sławę – nostalgiczny.

 

Popularność pisarza wzrosła jeszcze bardziej dzięki ekranizacjom dwóch książek wydanych po 2000 roku: „To nie jest kraj dla starych ludzi” i „Droga”. Jest laureatem nagród literackich, np. National Book Award, National Book Critics Circle Award, Pulitzera i PEN/Bellow.

 

Seria „Mistrzowie literatury amerykańskiej” Zakładu Literatury Amerykańskiej Instytutu Anglistyki UW, przedstawia dorobek wybitnych współczesnych pisarzy ze Stanów Zjednoczonych i ważne zjawiska tamtejszej sceny literackiej. Dotąd ukazało się opracowanie na temat Toni Morrison.