11 kwietnia rektorzy Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wojskowej Akademii Technicznej – prof. Marcin Pałys oraz płk. dr hab. Tadeusz Szczurek podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy uczelniami.  Umowa zakłada prowadzenie wspólnych interdyscyplinarnych przedsięwzięć badawczych oraz współpracę w zakresie kształcenia w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności. Ze strony Uniwersytetu w działania te zaangażowany będzie Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. – Podpisanie tego typu porozumienia nie jest nigdy końcem, a dopiero początkiem drogi. Formalnie rozpoczynamy dziś współpracę, której efektem będzie realizacja wspólnych pomysłów z korzyścią dla obu uczelni – mówił podczas uroczystego podpisania umowy prof. Marcin Pałys, rektor UW. – Gdy patrzymy na relację Uniwersytetu i Akademii,  nie można mówić o konkurowaniu naszych uczelni, a jedynie o uzupełnianiu się – dodał płk. dr hab. Tadeusz Szczurek, rektor-komendant WAT.

 

Podobne porozumienia łączą Uniwersytet z innymi stołecznymi szkołami wyższymi. W 2008 roku UW podpisał porozumienia z Akademią Sztuk Pięknych, Akademią Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz ówczesną Akademią Obrony Narodowej. Rok później umowę o współpracy zawarto z Politechniką Warszawską, w 2010 roku z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, zaś w 2011 z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.