Uniwersytet Warszawski zacieśni współpracę z argentyńskimi uczelniami. Będzie to możliwe dzięki zawarciu umów z uniwersytetami w Buenos Aires.

16 sierpnia w Buenos Aires przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i instytucji argentyńskich: Consejo Interuniversitario Nacional i Consejo de Rectores de Universidades Privadas podpisali umowę o współpracy. Na podstawie porozumienia polskie i argentyńskie uczelnie będą prowadzić wspólne projekty naukowe i wymianę akademicką. Uroczystość odbyła się w jednym z najpiękniejszych budynków w Buenos Aires, Pałacu San Martin.

 

Podczas pobytu w Buenos Aires prof. Marcin Pałys, rektor UW, podpisał także porozumienie o współpracy z Universidad del Salvador (USAL), z Wydziałem Ekonomii Uniwersytetu w Buenos Aires oraz list intencyjny o współpracy z Universidad de Belgrano. Prof. Juan Alejandro Tobias, rektor USAL, otrzymał pamiątkowy medal dwusetlecia UW.

 

 

„Dwa stulecia. Dobry początek” w Buenos AiresDzień później dwujęzyczna wystawa „Uniwersytet Warszawski: Dwa stulecia. Dobry początek /Universidad de Varsovia: Dos siglos. Un buen inicio” zawitała na Universidad del Salvador w Buenos Aires. Dokumentuje ona początki Uniwersytetu oraz współczesne badania i życie studenckie. W czasie otwarcia prof. Marcin Pałys, rektor UW, wygłosił wykład “University of Warsaw: how 200 years of tradition builds its future in European and global perspective”.

 

Ekspozycja o Uniwersytecie będzie też pokazywana w Prowincji Misiones, gdzie mieszka najliczniejsza diaspora polska w Argentynie, oraz na innych uczelniach w Buenos Aires i w Domu Polskim, miejscu spotkań tutejszej Polonii.

 

Wystawę w Argentynie przygotował Uniwersytet Warszawski, współorganizowała ją Ambasada RP w Buenos Aires.