Pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego otrzymają podwyżki.

To trzecia z kolei ministerialna podwyżka dla pracowników uczelni. Poprzednie zostały przyznane w 2013 i 2014 roku.

 

Otrzymają ją nauczyciele akademiccy, a także pracownicy niebędący nauczycielami oraz pracownicy obsługi, dla których Uniwersytet Warszawski jest pierwszym miejscem pracy.

 

Na portalu informacyjnym można przeczytać list Rektora UW w tej sprawie, kierowany do pracowników. Na stronie znajduje się też treść porozumienia zawartego ze związkami zawodowymi, działającymi na Uniwersytecie Warszawskim.

Zobacz więcej