206 mln rdzenio-godzin obliczeń, 475 aktywnych użytkowników, 282 projekty – to efekty grantów obliczeniowych Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW realizowanych w 2020 roku. Sprawozdania z grantów, wykłady specjalne oraz podsumowanie obliczeń były tematem 21. Sesji Użytkowników Komputerów Dużej Mocy. Nagrania wystąpień dostępne są na kanale YouTube ICM.

Zasoby ICM są otwarte dla całego środowiska naukowego w Polsce, a dostęp na potrzeby niekomercyjnych badań naukowych i dydaktyki jest nieodpłatny. Użytkownikiem może zostać każdy pracownik i doktorant (przy akceptacji opiekuna naukowego) polskiej uczelni lub jednostki naukowej. Dostęp do zasobów ICM odbywa się na podstawie tzw. grantów obliczeniowych. Rodzaj grantu zależy od ilości zadeklarowanych rdzenio-godzin (CPUh) i superkomputera (Okeanos, Topola, Rysy), na którym mają być realizowane obliczenia.

 

Udostępnianie infrastruktury ICM

W 2020 roku ICM udostępnił środowisku naukowemu w Polsce 206 mln rdzenio-godzin mocy obliczeniowej. Współczesne komputery posiadają procesory złożone z wielu jednostek przetwarzających. Pozwala to na równoległe obliczenia. Taka jednostka nazywa się rdzeniem procesora. Rdzenio-godzina oznacza godzinę obciążenia pojedynczej jednostki przetwarzającej.

Głównymi beneficjentami grantów były grupy badawcze z: Uniwersytetu Warszawskiego (63 551 716 rdzenio-godzin obliczeń), Politechniki Warszawskiej (17 293 962 rdzenio-godzin) oraz Centrum Fizyki Teoretycznej PAN (12 563 830 rdzenio-godzin). Łącznie, w ciągu trzech ostatnich lat, ICM udostępnił polskim badaczom 616,6 mln rdzenio-godzin.

 

Granty obliczeniowe ICM 2020

W ubiegłym roku z obliczeń na systemach ICM skorzystało aktywnie 475 użytkowników (na 900 zarejestrowanych) z 45 jednostek naukowych w ramach 282 projektów w postaci grantów obliczeniowych przyznanych w ICM UW.

 

Największe realizowane zadania (powyżej 5 mln godzin rdzenio-godzin obliczeń w 2020 roku) obejmowały następujące projekty:

 

Tytuł projektu Jednostka naukowa Użyte rdzenio-godziny w 2020 r.
Badanie mechanizmów allosterycznych metodami dynamiki molekularnej i przyspieszonego próbkowania Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki 21 590 801
Variability of black hole accretion inflows and outflows Centrum Fizyki Teoretycznej PAN 11 280 356
Struktura wewnętrzna nukleonów z chromodynamiki kwantowej na sieci z fermionami twisted mass Uniwersytet Adama Mickiewicz w Poznaniu, Wydział Fizyki 8 967 595
ADVANCE++: High-throughput screening and properties of novel functional materials in the solid state Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii 8 034 829
Non-equilibrium phenomena in superfluid and strongly interacting Fermi systems Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki 7 230 341
Analiza crash-testów samolotów wielkoformatowych Wojskowa Akademia Techniczna 6 579 082
TOrnTO: To Open or not To Open: A Computational Search for Optical Control of ATP-sensitive Potassium Channels Opening Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 6 520 423
Activation mechanism of histamine and dopamine receptors Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii 6 402 727
Implementacja, kalibracja i testy pola gruboziarnistego modelu UNRES nowej generacji o zwiększonej rozdzielczości Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii 5 018 736
Pozostałe 133 305 356