15 września o godz. 9.00 zostanie otwarty Welcome Point – punkt, w którym studenci zagraniczni znajdą pomoc w pierwszych dniach pobytu na Uniwersytecie.

Na Uniwersytecie Warszawskim studiuje najwięcej obcokrajowców w Polsce, a ich liczba z roku na rok rośnie. Obecnie na studiach pełnych, częściowych i doktoranckich uczy się rocznie blisko 4,4 tys. osób z zagranicy.

Idąc za przykładem najlepszych uczelni zagranicznych planujemy szerokie działania, które sprawią, że studenci cudzoziemscy będą na Uniwersytecie czuli się jeszcze lepiej niż obecnie, a ich pojawiające się problemy będą rozwiązywane szybciej. Jednym z takich projektów jest właśnie Welcome Point – dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych.

Takie centra istnieją np. we Włoszech, Niemczech czy w Szwajcarii, m.in. na University of Lausanne, gdzie studenci zagraniczni stanowią 27% wszystkich uczących się, a prawie połowa kadry naukowej to obcokrajowcy.

 

Welcome na UW

Welcome Point zostanie otwarty 15 września o godz. 9.00. Przeszklony pawilon będzie stać na Małym Dziedzińcu kampusu głównego do końca października. Otwarty będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 16.30. W pozostałych miesiącach funkcjonować będzie online, za pośrednictwem strony www.welcome.uw.edu.pl.

 

WP współpracuje z uniwersyteckimi biurami: ds. rekrutacji, współpracy z zagranicą, ds. studenckich oraz pozostałymi jednostkami. Koordynatorką Welcome Pointu jest Katarzyna Basisty (pracująca dotychczas w Sekcji Zagranicznej Biura Spraw Studenckich), której we wrześniu i październiku w prowadzeniu punktu będą pomagać studenci UW.

 

W WP będzie można uzyskać informacje dotyczące pobytu na Uniwersytecie. Pracownicy skierują do właściwej jednostki, pomogą w załatwieniu formalności, powiedzą, jak korzystać z biblioteki, założyć konto e-mail, zarejestrować się na przedmioty. Przekażą informacje o organizacjach studenckich działających na UW, kursach językowych czy aktywnościach sportowych i kulturalnych.

 

Jedną ze studentek pracujących w Welcome Point będzie Jaśmina Kasenko, która studiuje filologię angielską, a dodatkowo uczy się języka francuskiego i rosyjskiego. Brała udział w projekcie koordynowanym przez Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu oraz Ośrodek Kultury Francuskiej. – Pomagaliśmy w aklimatyzacji studentom z zagranicy, którzy podjęli naukę na warszawskich uczelniach. Miałam także możliwość poznania sytuacji zagranicznych studentów na paryskich uczelniach. Ta praca pozwala mi na rzeczywisty kontakt z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i reprezentującymi różnorodne kultury, uczy empatii i zrozumienia. Potrafię wyobrazić sobie, z jakimi problemami mogą borykać się studenci, którzy dopiero przyjechali do nowego kraju – mówi Jaśmina Kasenko.