Prof. Marcin Pałys został odznaczony francuskim Narodowym Orderem Zasługi w randze oficera. Odznaczenie to przyznawane jest przez Francję od 1963 roku obywatelom tego kraju oraz cudzoziemcom za wybitne zasługi cywilne i wojskowe.

Rektor UW został odznaczony przede wszystkim „za znaczące działanie na rzecz zacieśnienia więzi między Francją a Polską w dziedzinie szkolnictwa wyższego”.

 

Uroczystość odbyła się 12 maja w rezydencji ambasadora. Tego dnia Pierre Buhler odznaczył również mecenas Alicję Bień, konsul honorową Francji w Łodzi (otrzymała insygnia kawalera Legii Honorowej) oraz Władysława Frasyniuka, byłego działacza opozycji demokratycznej (został odznaczony orderem Legii Honorowej w randze kawalera).

 

Więcej zdjęć i relacja z uroczystości dostępne są na stronie ambasady.