Prof. Jadwiga Puzynina, wybitna językoznawczyni związana z Uniwersytetem Warszawskim, została uhonorowana Orderem Orła Białego. Uroczystość wręczenia orderu odbyła się w Święto Narodowe Trzeciego Maja na Zamku Królewskim w Warszawie.

Prezydent RP Andrzej Duda przyznał Order Orła Białego prof. Jadwidze Puzyninie za zasługi dla rozwoju polskiej nauki, wybitne osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie językoznawstwa oraz popularyzowanie dziedzictwa polskiej literatury.

 

Prof. Jadwiga Puzynina związała swoją działalność naukową z Uniwersytetem Warszawskim. Tutaj ukończyła studia polonistyczne i rozwijała swoją pracę naukową. W latach 1981–1984 pełniła funkcję dziekana Wydziału Polonistyki UW.

 

Jej zainteresowania naukowe dotyczą m.in. prac Cypriana Kamila Norwida. Przyczyniła się do powstania na Wydziale Polonistyki UW w 1983 roku Pracowni Słownika Języka Cypriana Norwida i objęła nad nią kierownictwo.

 

Prof. Puzynina jest propagatorką etyki słowa. Dzięki jej inicjatywie powstał Zespół Etyki Słowa Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. Jest współautorką i redaktorką publikacji zbiorowej Etyka słowa oraz wielu innych książek naukowych, artykułów i podręczników.

 

Order Orła Białego jest jej kolejnym odznaczeniem państwowym. Wcześniej otrzymała m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” i Medal Uniwersytetu Warszawskiego.

Order Orła Białego to najwyższy order Rzeczypospolitej, ustanowiony w 1705 roku. Nadawany jest za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla Rzeczypospolitej Polskiej najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom innych państw.

Więcej o uroczystości nadania Orderu można przeczytać na stronie Prezydenta RP.