7 listopada odbędzie się uroczystość odnowienia doktoratu profesora Janusza Reykowskiego.

Jubilat jest związany z Uniwersytetem Warszawskim od początku swojej kariery naukowej. Jest twórcą idei i aktualnych do dziś koncepcji z zakresu psychologii emocji, motywacji, wartości oraz zachowań politycznych.

 

Profesor Reykowski to jeden z najwybitniejszych polskich psychologów, pionier psychologii politycznej w Polsce. Przez wiele lat pracował na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest twórcą Instytutu Psychologii PAN. W latach 2004–2006 był przewodniczącym Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Politycznej.

 

Uczony był uczestnikiem rozmów Okrągłego Stołu w 1989 roku reprezentującym stronę rządową. Wraz z profesorem Bronisławem Geremkiem prowadził podstolik polityczny, w którym wypracowano idee nowego systemu politycznego Polski. Uznaniem dla jego roli były między innymi międzynarodowe nagrody Nevitt Stanford Award for International Society of Political Psychology i Morton Deutsch Award for Social Justice.

 

Uroczystość odnowienia doktoratu prof. Janusza Reykowskiego odbędzie się 7 listopada o godz. 12.00 w Pałacu Kazimierzowskim na kampusie głównym UW przy Krakowskim Przedmieściu 26/28.

 

Zgłoszenia udziału należy wysyłać na adres rsvp(at)psych.uw.edu.pl.