W najbliższej rekrutacji UW przygotował nowe kierunki: antropozoologię, bezpieczeństwo wewnętrzne, historię i kulturę Żydów, kryminalistykę i nauki sądowe oraz informatykę i ekonometrię.Kandydaci na studia na Uniwersytecie Warszawskim mogą wybierać spośród ponad 100 kierunków studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Wśród nich jest ponad 20 programów prowadzonych po angielsku. Co roku UW ma dla kandydatów kilka nowości. W roku akademickim 2017/2018 będą to:

 

  • antropozoologia na Wydziale „Artes Liberales”, studia I stopnia, stacjonarne – kierunek powstał przy współpracy naukowców z Wydziału Biologii, Wydziału Psychologii i WAL, studenci będą zdobywać wiedzę o relacjach ludzko-zwierzęcych w kontekście nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych, m. in. z zoologii, zoopsychologii oraz filozofii i etyki,
  • Undergraduate Programme in Internal Security (bezpieczeństwo wewnętrzne), studia w języku angielskim na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, studia I stopnia, stacjonarne – studenci będą poznawać zagadnienia społeczne i prawne, które pozwolą im analizować zjawiska dotyczące bezpieczeństwa w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej,
  • historia i kultura Żydów na Wydziale Historycznym, studia II stopnia, stacjonarne – do tej pory studia te były prowadzone tylko na I stopniu, studenci dowiedzą się, jak badać i opisywać dzieje i kulturę Żydów polskich,
  • kryminalistyka i nauki sądowe, studia II stopnia, stacjonarne – kierunek prowadzony przez wydziały Biologii, Chemii, Fizyki, Prawa i Administracji, Psychologii,
  • Informatics and Econometrics, specjalność Data Science, studia II stopnia w języku angielskim, stacjonarne – kierunek prowadzony na Wydziale Nauk Ekonomicznych,
  • Journalism and Information Studies, studia I stopnia w języku angielskim – kierunek prowadzony na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, będzie dostępny w rekrutacji na semestr letni.

 

Oprócz nowych kierunków Senat UW zatwierdził w ostatnim czasie utworzenie specjalności: Undergraduate Programme in Political Science na kierunku politologia (studia stacjonarne I stopnia prowadzone w języku angielskim na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych) oraz lingwistyka stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa z językiem japońskim jako drugim językiem (studia stacjonarne II stopnia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej).