Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów Etiuda 2 oraz Fuga 3. Wśród laureatów znalazło się 21 badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego.

 

W konkursie Etiuda 2, skierowanym do osób rozpoczynających karierę naukową, które nie posiadają jeszcze stopnia doktora, NCN nagrodziło 10 młodych badaczy z UW. Otrzymają oni stypendia doktorskie o łącznej wartości ponad 815 tys. zł. Wśród wyróżnionych najwięcej osób reprezentowało nauki humanistyczne, zaś ich projekty dotyczą m.in. faktury utworów muzycznych, wizji Paryża w felietonach modernistycznych oraz relacji z sąsiadami i postaw wobec różnorodności.

 

Laureaci będą mieli szanse pojechać na staż zagraniczny do wybranego ośrodka naukowego. Ich pobyt za granicą może trwać od 3 do 6 miesięcy. Dofinansowanie obejmuje: stypendium wynoszące 3 tys. zł miesięcznie – przyznawane maksymalnie na rok, pokrycie kosztów podróży i pobytu na stażu.

 

Zwycięzcy konkursu Fuga 3 to naukowcy posiadający stopień doktora lub będący tuż przed obroną, dzięki wygranej mogą pojechać na staż podoktorski. 11 osobom z UW przyznano ponad 5 mln zł. Badacze podczas wyjazdów naukowych będą mogli realizować projekty, które dotyczą m.in.: mediów społecznościowych, wojskowości tatarskiej oraz starobabilońskich listów. Są wśród nich przedstawiciele nauk o Ziemi, humanistycznych, a także ścisłych i technicznych.

 

W obu konkursach NCN nagrodził 151 młodych naukowców z całego kraju, którym przyznał niemal 32 mln zł. Na konkurs o staże doktorskie wpłynęło 320 wniosków, pozytywnie oceniono 32 proc. z nich. Natomiast o staże podoktorskie ubiegało się 210 osób, a dofinansowanie otrzymało 51 badaczy.

 

Lista laureatów z UW