Cztery projekty uniwersyteckie dostaną dofinansowanie w programie Panda 2 na utrzymanie infrastruktury badawczej. Tylko w pierwszym roku otrzymają ponad 6,6 mln zł. Środki będą przyznawane do 2020 roku.

 Program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Panda 2, skierowany jest do instytucji prowadzących badania lub prace rozwojowe oraz działających na rzecz upowszechniania nauki.

 

W tej edycji konkursu projekty szesnastu ośrodków badawczych otrzymają od NCBiR dofinansowanie w wysokości nawet do 250 mln zł. Środki finansowe przeznaczone są na infrastrukturę (o wartości co najmniej 50 mln zł), która powstała dzięki Programowi Operacyjnemu Innowacyjna Gospodarka.

 

Cztery jednostki i przedsięwzięcia UW, które służą komercjalizacji prac badawczych otrzymają (w pierwszym roku finansowania) ponad 6,6 mln wsparcia od NCBiR. Są to:

 

Lista rankingowa konkursu Panda 2