Fundacja na rzecz Nauki Polskiej nagrodziła projekt prof. Karola Greli z Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW w konkursie TEAM-TECH. Naukowiec będzie zajmował się opracowaniem nowych katalizatorów reakcji chemicznych.

Do pierwszej edycji konkursu zgłoszono 38 projektów. FNP nagrodziła 8, w tym projekt prof. Karola Greli „Kataliza dla przemysłu chemicznego XXI wieku”.

 

Badacz będzie opracowywał nowe „zakotwiczone” kompleksy złota i rutenu, które staną się katalizatorami reakcji organicznych. Te substancje doprowadzą do powstania wielu związków organicznych mających zastosowanie w przemyśle, m.in. w produkcji farmaceutyków, feromonów, specjalnych klejów i kompozytów czy środków czystości. Katalizatory mogą zostać użyte do zmiany tanich surowców odnawialnych np. oleju rzepakowego, na cenniejsze produkty np. substancje używane do produkcji farb i lakierów. Prof. Grela otrzymał grant w wysokości prawie 3,4 mln zł.

 

Celem programu TEAM-TECH jest współpraca nauki z biznesem przez realizację projektów badawczych, które są kontynuacją odkryć uczonych. Konkurs przeznaczony jest dla zespołów badawczych na prowadzenie prac B+R dotyczących rozwoju technologii lub produktów, powstałych dzięki odkryciom naukowym.

 

Lista wszystkich nagrodzonych przez FNP naukowców znajduje się na stronie FNP.