Zwycięzcy dwóch konkursów MNiSW – Top500 Innovators oraz Mobilność Plus – pojadą prowadzić badania lub szkolić się za granicą. W trzecim konkursie przyznano stypendia.

 

Konkursy Mobilność Plus i Top500 Innovators organizowane są po to, żeby podnieść innowacyjność badań polskich naukowców. Odbywały się po raz czwarty. Stypendia naukowe ministerstwo przyznało po raz dziesiąty.

 

Młodzi mobilni

Konkurs Mobilność Plus pozwala zwycięzcom na wyjazd na zagraniczne placówki naukowe. Takie pobyty trwają od 6 do 36 miesięcy. Wyniki zostały ogłoszone 18 września. W tym roku na konkurs Mobilność Plus ministerstwo przeznaczyło ponad 750 tys. zł, co wystarczy na wyjazdy 65 osób. Finansowanie pokrywa koszty pobytu za granicą uczestnika z rodziną podróży lub dojazdów do ośrodka badawczego. Miesięcznie laureaci otrzymają 10 tys. zł, ich małżonkowie – 2 tys. zł, dzieci – 1 tys. zł.

 

16 laureatów konkursu Mobilność Plus pracuje lub studiuje na Uniwersytecie Warszawskim, w tym 4 osoby na Wydziale Chemii. 9 wyróżnionych pochodzi z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Stypendia dla młodych wybitnych

MNiSW 18 września przyznało stypendia młodym wybitnym naukowcom prowadzącym wysokiej jakości badania, którzy mogą pochwalić się liczącym się w skali międzynarodowej dorobkiem naukowym. Laureaci będą otrzymywali ponad 5 tys. zł miesięcznie przez okres do 3 lat. Stypendia otrzymało 255 osób na łączną kwotę 49 mln zł.

 

Zwycięzcami konkursu zostało 31 pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Po czterech laureatów pochodzi z wydziałów Polonistyki i Fizyki, po trzech z – Historycznego, Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Nauk Ekonomicznych.

 

Staże w Dolinie Krzemowej

Zwycięzcy konkursu Top500 Innovators mają szansę na wyjazd stażowo-szkoleniowy na najlepsze uczelnie na świecie. Konkurs ministerstwo rozstrzygnęło w maju. 21 i 28 września 180 finalistów wyruszy na dziewięciotygodniowe zajęcia prowadzone przez pracowników Stanford University (drugie miejsce na liście szanghajskiej) oraz University of California w Berkeley (czwarte miejsce na liście szanghajskiej). Będą mieli też okazję do odbycia wizyt lub staży w przedsiębiorstwach. Dowiedzą się, jak komercjalizować wyniki badań oraz jak rozwijać tzw. kompetencje miękkie.

 

Uniwersytet Warszawski ma w konkursie czterech przedstawicieli: dr Magdalenę Osial z Wydziału Chemii, dr. Cezarego Samojłowicza z Wydziału Fizyki, Janinę Renatę Olejnik i Agatę Żak z Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii.