Pięciu pracowników Uniwersytetu Warszawskiego zostało uhonorowanych przez premier Ewę Kopacz. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 9 lutego.

Za wybitny dorobek naukowy wyróżnienia otrzymali prof. dr hab. Lech Gardocki oraz prof. dr hab. Zofia Mitosek.

 

Lech Gardocki jest profesorem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w prawie karnym i prawie karnym międzynarodowym. Jest autorem wielu publikacji naukowych, pełnił funkcję Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz Przewodniczącego Trybunału Stanu. W polskiej karnistyce zapoczątkował badania nad teorią kryminalizacji.

 

Zofia Mitosek jest profesorem na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje w Instytucie Literatury Polskiej, zajmuje się badaniami nad teorią i historią literatury od starożytności po współczesność. Jest autorką licznych prac z zakresu literaturoznawstwa. Jej zainteresowania naukowe związane są z metodologią badań literackich, teoriami mimesis oraz ironii, teorią i sztuką powieści współczesnych. Współpracuje z wieloma zagranicznymi uczelniami.

 

Nagrodę za wysokie osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego otrzymał dr hab. Jerzy Pysiak z Wydziału Historycznego za rozprawę zatytułowaną „Król i Korona Cierniowa. Kult relikwii we Francji Kapetyngów”. Jerzy Pysiak pracuje w Zakładzie Historii Średniowiecznej. Przedmiotem jego naukowych zainteresowań są ideowe podstawy monarchii, średniowieczny kult świętych i hagiografia. Jest wielokrotnym stypendystą zagranicznych instytucji.

 

Wyróżnienia za prace doktorskie otrzymali dr Łukasz Borowski z Wydziału Biologii za rozprawę zatytułowaną „Degradacja RNA w mitochondriach człowieka” oraz dr Hanna Paulouskaya z Wydziału „Artes Liberales” za dysertację „Grodzieńskie kroniki klasztorne XVII i XVIII wieku. Formy gatunkowe i aspekty komunikacyjne”.

 

Nagrody Prezesa Rady Ministrów wręczane są od 1994 roku. Podczas tegorocznej uroczystości premier Ewa Kopacz podziękowała naukowcom za ich pracę oraz podkreśliła ich ważną rolę w rozwój państwa i społeczeństwa.

 

Pełna lista nagrodzonych