Dr hab. Łukasz Hardt z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW otrzymał nagrodę im. prof. Edwarda Lipińskiego w XXIII edycji konkursu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

 

Publikacja „Studia z realistycznej filozofii ekonomii”, jako praca wnosząca nowe wartości do dorobku nauk ekonomicznych w Polsce, została wyróżniona przez kapitułę konkursu nagrody PTE. Autor analizuje problem relacji teorii ekonomii w kontekście rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Stawia tezę, że zadaniem ekonomii jest przede wszystkim wyjaśnianie, a nie przewidywanie czy opisywanie oraz przekonuje, że wzajemne przenikanie się filozofii i ekonomii jest korzystne dla obu nauk.

 

Książka dr. hab. Łukasza Hardta jest skierowana do pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów kierunków ekonomicznych, filozoficznych i osób zajmujących się metodologią nauki. To również przyczynek do debaty intelektualnej między zwolennikami realizmu naukowego a propagatorami konstruktywizmu.

 

„Jest to wyjątkowa, oryginalna publikacja, która daje ekonomii głębszy wymiar intelektualny i zachęca do stawiania ważnych pytań, o których większość ekonomistów zapomniała” – pisze na stronie wydawnictwa C.H. Beck, nakładem którego ukazała się książka, prof. Jerzy Wilkin z Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Nagrodę im. prof. Edwarda Lipińskiego każdego roku otrzymuje jedna książka wydana w dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rok, w którym nagroda jest przyznawana.