31 marca odbyła się konferencja inaugurująca program Erasmus+, który zastąpił kilka istniejących dotychczas programów unijnych, m.in.: „Uczenie się przez całe życie”, w tym cieszącego się dużą popularnością „Erasmusa” oraz „Młodzież w działaniu”. Podczas spotkania dyskutowano na temat wyzwań, jakie będą stawiane przed nowym programem stypendialnym nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Do dyskusji zostali zaproszeni m.in.: prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Joanna Kluzik-Rostkowska, minister edukacji narodowej, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, rektor UW w latach 2005-2012 oraz honorowa przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, dr Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan oraz Jan Truszczyński, dyrektor generalny ds. edukacji i kultury Komisji Europejskiej.

 

Podczas konferencji wysłuchano również wystąpień przedstawicieli instytucji, które z sukcesami uczestniczą w programach unijnych. Uniwersytet Warszawski był reprezentowany przez Sylwię Salamon i Klementynę Kielak z Biura Współpracy z Zagranicą, które opowiedziały o funkcjonowaniu na uczelni programu „Erasmus”, który zakończył się w 2013 r. W wystąpieniu podkreśliły, że od początku istnienia tego programu na UW, czyli od roku 1998, budżet przeznaczony na stypendia i obsługę wymian studentów i pracowników wzrósł z ponad 400 tys. do 4 mln euro, a przez wszystkie lata Uniwersytet uzyskał na stypendia 30 mln euro. W pierwszym roku na UW przyjechało zaledwie 23 obcokrajowców, a wyjechało 213 pracowników i studentów. W ciągu ponad 15 lat z programu skorzystało prawie 19 tys. osób z naszej uczelni. Wzrosła też liczba kursów i programów prowadzonych na uczelni w językach obcych – tych pierwszych jest obecnie kilkaset, drugich zaś ponad 25. O korzyściach płynących z programów UE opowiedzieli również reprezentanci m.in.: powiatu ostrowskiego, Mazurskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Sportowych oraz stowarzyszenia Ziarno.

 

W marcu zakończyło się pierwsze w historii programu Erasmus+ przyjmowanie wniosków. Złożono niemal 2 tys. projektów, co sprawiło że Polska zajęła pod tym względem czwarte miejsce w Europie. Nowy program, którego budżet wynos 14,7 mld euro, potrwa do 2020 r. W tym czasie ponad 4 miliony osób będą mogły zdobyć doświadczenie i nowe umiejętności ucząc się, studiując lub angażując się w wolontariat za granicą.

 

 

Przydatne linki

Więcej informacji o Erasmusie+ www.erasmusplus.pl

Wstępne zasady kwalifikacji studentów i doktorantów UW na stypendia Erasmus+ www.bwz.uw.edu.pl