Fundusz Innowacji Dydaktycznych UW wesprze powstanie mobilnej pracowni multimedialnej, laboratorium chemii i fizyki jądrowej oraz laboratorium analiz ekonomicznych i finansowych.

 

Jedenasty raz komisja konkursowa Funduszu Innowacji Dydaktycznych przyznała pieniądze, które pomogą stworzyć nowe pracownie i laboratoria oraz prowadzić przedsięwzięcia naukowe. Autorzy wniosków dostaną w sumie prawie milion zł.

 

Na Wydziale Artes Liberales pieniądze z konkursu (30 tys.) pomogą stworzyć „Portfolio. Laboratorium innowacyjnego modelu pracy studenta i jej oceny”, na Wydziale Biologii (93 tys.) – mobilnej pracowni multimedialnej dla potrzeb dydaktyki terenowej, na Wydziale Fizyki i Wydziale Chemii (65 tys.) – nowoczesnego laboratorium chemii i fizyki jądrowej wykorzystujące techniki cyfrowe, a na Wydziale Nauk Ekonomicznych (58 tys.) – laboratorium analiz ekonomicznych i finansowych.

 

Pieniądze trafią także np. na Wydział Lingwistyki Stosowanej (32 tys.) na tłumaczenie wspomagane komputerowo (CAT) oraz Wydział Biologii (114 tys.) na opracowanie mechanizmów nowotworzenia i nowoczesnych terapii nowotworowych.

 

W sumie dofinansowanie otrzymały dwadzieścia dwa uniwersyteckie przedsięwzięcia naukowe.

 

Konkurs pomaga dbać o wysoką jakość kształcenia na UW. Fundusz Innowacji Dydaktycznych został utworzony w 2004 r. Pieniądze pochodzą z planu finansowo-rzeczowego UW, wpłat i darowizn oraz Unii Europejskiej.