Niemal wszystkie pokolenia geologów odbywały praktyki w Górach Świętokrzyskich. W Chęcinach, w niecce dawnego kamieniołomu, jedną nogą można stać w triasie, a drugą w dewonie. To właśnie tam trwa budowa Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej.

 

14 października równo rok po podpisaniu umowy na sfinansowanie przez województwo świętokrzyskie nowej inwestycji Uniwersytetu Warszawskiego, zgodnie z budowlaną tradycją, miała miejsce ważna uroczystość. W miejscu, gdzie znajdować się będzie sala konferencyjna powstającego już centrum, wmurowano kamień węgielny, a konkretnie złotą tubę zawierającą akt erekcyjny.

 

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej UW powstanie w miejscu dawnego kamieniołomu Korzecko na Górze Rzepka, gdzie utworzono rezerwat przyrody. Budowa rozpoczęła się w czerwcu. Fundamenty już stoją. W pięciu połączonych ze sobą budynkach powstaną baza dydaktyczna, ośrodek badawczo-rozwojowy oraz centrum konferencyjne. Zakończenie prac planowane jest na kwiecień 2015 roku.

 

Europejskie z zasady

 

– Nie bez przyczyny centrum w swojej nazwie ma przymiotnik «europejskie». Ten budynek będzie służyć pracownikom i studentom Uniwersytetu Warszawskiego, ale liczymy na współdziałanie naukowców z innych miast i z innych krajów – mówił prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego. – Chcielibyśmy, żeby studenci przyjeżdżali tu na praktyki, naukowcy prowadzili badania, a wycieczki szkolne, które zwiedzają okoliczne atrakcje turystyczne, mogły też poznać kawałek historii nie sprzed setek czy tysięcy lat, ale sięgającej milionów lat, którą można zobaczyć w tym kamieniołomie – dodał rektor.

 

– Zazwyczaj gmina i miasto utożsamiane są z górującym nad miastem zamkiem królewskim, z historią i z obiektami dziedzictwa kulturowego, ale dziś do naszej gminy wkroczyły instytucje naukowe – cieszył się z rozpoczętej budowy Robert Jaworski, burmistrz miasta i gminy Chęciny.

 

Kolorowe Chęciny

 

Geolodzy posługują się w swojej pracy kolorem. Kolorami oznaczają wiek skał. Niebieski wcale nie oznacza morza, a zielony nizin. Im więcej kolorów, tym budowa geologiczna jest bardziej skomplikowana, a dostęp do różnego wieku skał łatwiejszy. – Wycieczka z Kielc do Chęcin to podróż w czasie przez ostatnie 540 mln lat historii naszej planety. Przez ten czas wszystko, co istnieje na Ziemi, wyewoluowało z bardzo prostego życia bakteryjnego przez organizmy wyższego rzędu – mówił dr Piotr Ziółkowski, geolog i pełnomocnik rektora UW ds. inwestycji w Chęcinach.

 

– Budowa ECEG to jedna z ważniejszych inwestycji UW, ale dla Wydziału Geologii to zdecydowanie najważniejsza inwestycja, największa obecnie realizowana. Mamy nadzieję, że ta budowa umocni i przypomni nasze związki z Ziemią Świętokrzyską i z Chęcinami. Całe pokolenia geologów odbywały tu praktyki terenowe. Centrum będzie naturalną kontynuacją naszych prac, badań i praktyk – zakończyła prof. Ewa Krogulec, dziekan Wydziału Geologii UW.

 

Inwestycja kosztować będzie ok. 30 mln zł, 26 z nich pochodzi z funduszy Unii Europejskiej ze środków przeznaczonych na rozwój województwa świętokrzyskiego. Inicjatorem powstania Centrum jest Wydział Geologii UW.