Funkcjonowanie systemu klimatycznego Ziemi, źródła emisji gazów cieplarnianych, problem depresji klimatycznej – to tematy pierwszego z cyklu webinariów dla nauczycieli, przygotowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz redaktorów publikacji „Klimatyczne ABC”. Weźmie w nim udział pięcioro ekspertów z Uniwersytetu Warszawskiego. 

Na początku roku ukazał się interdyscyplinarny podręcznik „Klimatyczne ABC”, na łamach którego eksperci z UW i innych ośrodków naukowych przedstawili m.in. mechanizmy i przyczyny globalnego ocieplenia, jego konsekwencje oraz działania, które mogą zapobiec najbardziej negatywnym skutkom zmiany klimatu. Duży nacisk położono na przystępność treści oraz spójny podział materiału. Podręcznik może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny dla uczniów i studentów.

 

Uniwersyteccy badacze zaangażowali się w kolejny edukacyjny projekt dotyczący ochrony klimatu. Jego adresatami są nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych zainteresowani tą tematyką oraz sposobami jej prezentacji.

 

26 marca organizowane jest pierwsze webinarium z cyklu „Lekcje z klimatem”. Zostało przygotowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz redaktorów publikacji „Klimatyczne ABC”. 

 

Wśród omawianych zagadnień znajdą się:

  • funkcjonowanie systemu klimatycznego Ziemi, cyklu węglowego oraz efektu cieplarnianego;
  • źródła emisji gazów cieplarnianych oraz ich wpływ na klimat;
  • konsekwencje zmiany klimatu;
  • możliwe działania łagodzące i adaptacyjne związane ze zmianą klimatu;
  • problem zjawiska depresji klimatycznej wśród młodzieży.

 

Webinarium odbędzie się na stronie: www.lekcjezklimatem.pl. 

 

Prelegentami będą eksperci z UW:

  • Zbigniew Bohdanowicz (doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych; Laboratorium Interaktywnych Technologii w OPI PIB);
  • dr Magdalena Budziszewska (Wydział Psychologii);
  • Katarzyna Jędrzejowska (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych);
  • dr Aleksandra Kardaś (Wydział Fizyki);
  • dr hab. Jacek Pniewski (Wydział Fizyki).

 

Materiał wideo z webinarium będzie dostępny do 5 kwietnia na stronie: www.lekcjezklimatem.pl.