Wydział Nauk Ekonomicznych organizuje bezpłatne kursy online z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości oraz nauki języka angielskiego. Zajęcia skierowane są do różnych grup, m.in. osób starszych, osób, które chcą zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy, przygotować się lepiej do wypełnienia obowiązków służbowych czy prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zajęcia skierowane są do osób, które chcą poszerzać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności w obszarze nauk ekonomicznych, matematycznych i przedsiębiorczości. Kursy są realizowane w ramach projektu „Trzecia Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych”. Poprowadzą je naukowcy z UW.

 

Trwają zapisy na kursy:

„Praktyczna szkoła innowacyjnej przedsiębiorczości”

To kurs dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Będzie dotyczył czterech obszarów kompetencji z zakresu: zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o dobrze zidentyfikowany, innowacyjny model biznesowy, budowanie i wdrażanie strategii. Każdemu obszarowi odpowiadał będzie jeden moduł szkoleniowy:

 • moduł 1: Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej (poniedziałki w godz. 10.00-12.00 lub 16.00-18.00);
 • moduł 2: Innowacyjny marketing małej firmy (piątki w godz. 10.00-12:00 lub 16.00-18.00);
 • moduł 3: Analizy rynku i badania marketingowe (poniedziałki w godz. 16.00-19.00; wtorki w godz. 16.00-19.00; piątki w godz. 8.00-18.00; soboty w godz. 13.00-16.00);
 • moduł 4: Innowacyjny model biznesowy i strategia działania (poniedziałki w godz. 16.00-19.00; wtorki w godz. 16.00-19.00; piątki w godz. 8.00-18.00; soboty w godz. 13.00-16.00).

Czas trwania zajęć (jednego modułu) to 15 godzin dydaktycznych. Szczegółowe informacje oraz formularz rekrutacyjny dostępne są na stronie projektu >>

„Kurs sprawozdawczości finansowej”

To szkolenie dla osób, które chcą zdobyć wiedzę dotyczącą sprawozdawczości finansowej. Zdobyte podczas zajęć umiejętności pozwolą zrozumieć działalność firm i instytucji użytku publicznego w ich otoczeniu ekonomicznym.

 

Program obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane moduły. Czas trwania kursu to 32 godziny dydaktyczne. Szczegółowe informacje oraz formularz rekrutacyjny dostępne są na stronie projektu >>

„Angielski w miejscu pracy”

 Kurs dotyczyć będzie zagadnień związanych z funkcjonowaniem na rynku pracy w środowisku anglojęzycznym. Równolegle z rozwijaniem kompetencji językowych będą wprowadzane elementy interkulturowe, niezbędne w międzynarodowym i wielokulturowym środowisku pracy.

 

Zajęcia podzielone zostaną na pięć modułów tematycznych: rekrutacja, spotkania biznesowe, telefonowanie i telekonferencje, wystąpienia publiczne w języku angielskim oraz angielski dla celów specjalnych.

 

Czas trwania kursu to 50 godzin dydaktycznych. Harmonogram zajęć: soboty w godz. 10.00-12.45; po zebraniu grupy: poniedziałki, wtorki lub czwartki w godz.18.00-19.00. Szczegółowe informacje oraz formularz rekrutacyjny dostępne są na stronie projektu >>

„Kursy dla seniorów”

Jak prawidłowo interpretować informacje ekonomiczne podawane przez media? Jakie są przyczyny sukcesu gospodarczego Chin? Jak nie dać się oszukać osobom, które chcą od nas wyłudzić dane i pieniądze? To przykładowe pytania, które zostaną poruszone podczas spotkań poświęconych różnym zagadnieniom ekonomicznym i psychologicznym. Szkolenie ma na celu aktywizację osób starszych.

 

Czas trwania kursu to 20 godzin dydaktycznych. Harmonogram zajęć: środy w godz. 10.00-12.00. Szczegółowe informacje oraz formularz rekrutacyjny dostępne są na stronie projektu >>

„Akademia umiejętności menedżerskich”

Kurs skierowany do osób pełniących lub przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych. Szkolenie związane jest z czterema obszarami kompetencji. Każdemu obszarowi odpowiada jeden moduł szkoleniowy:

 • moduł 1: Komunikacja i negocjacje (poniedziałki, czwartki w godz. 16.00-20.00);
 • moduł 2: Zarządzanie kapitałem ludzkim (wtorki w godz. 16.00-19.30, piątki w godz. 10.00-13.30);
 • moduł 3: Zarządzanie pracą zespołu (soboty w godz. 12.30-16.30);
 • moduł 4: Zarządzanie strategiczne, tworzenie i realizacja planów (piątki w godz. 16.00-18.30, soboty w godz. 10.00-12.30).

Czas trwania kursu (jednego modułu) to 15 godzin dydaktycznychSzczegółowe informacje oraz formularz rekrutacyjny dostępne są na stronie projektu >>

„Marketing inicjatyw lokalnych”

Osoby, które są zaangażowane w projekty związane ze społecznością lokalną, mogą zapisać się na szkolenie „Marketing inicjatyw lokalnych”. Zajęcia są podzielone na cztery moduły tematyczne, podczas których poruszone zostaną podstawowe obszary kompetencji:

 • moduł 1: Od produktu do marki – mechanizmy marketingu miejsc;
 • moduł 2: Nowoczesne metody komunikacji w marketingu miejsc;
 • moduł 3: Partnerstwo w marketingu miejsc;
 • moduł 4: Event marketing, czyli jak wykorzystywać wydarzenia do realizacji celów marketingowych.

Czas trwania kursu (jednego modułu) to 15 godzin dydaktycznych. Harmonogram zajęć: czwartki w godz. 8.00-11.00 i 17.00-20.00, soboty/niedziele w godz. 9.00-12.00. Szczegółowe informacje oraz formularz rekrutacyjny dostępne są na stronie projektu >>