Publikujemy komunikat w sprawie wydarzeń na Uniwersytecie Karola w Pradze.

Wstrząśnięci tragicznymi wydarzeniami, które dotknęły Społeczność Akademicką naszego sojuszniczego Uniwersytetu Karola w Pradze, składamy na ręce Władz Uczelni najszczersze kondolencje.

 

Szczególne wyrazy współczucia kierujemy do Rodzin i Bliskich Ofiar oraz wszystkich poszkodowanych.

 

Zapewniamy jednocześnie o wsparciu i solidarności w tych trudnych chwilach ze strony Uniwersytetu Warszawskiego.

 

W imieniu całej wspólnoty akademickiej UW

prof. Alojzy Z. Nowak

rektor