Publikujemy komunikat Biura Prasowego UW w sprawie protestów (11 czerwca 2024 roku).

Od 24 maja trwa protest organizowany w parku Autonomia przy ul. Nowy Świat 69.

 

Szanując prawo do protestu, władze Uniwersytetu Warszawskiego zapewniły dostęp do bieżącej wody, prądu oraz sanitariatów, jak również kontakt z administratorami budynków, obok których odbywał się protest.

 

Rektor UW wraz z zespołem spotkał się z delegacją protestujących trzykrotnie. Podczas tych trzech ponaddwugodzinnych spotkań reprezentacja protestujących przedstawiła postulaty. Rektor UW odbył szereg rozmów na temat bieżącej sytuacji z rektorami innych polskich uczelni oraz podniósł ten temat podczas dyskusji rektorów z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego.

 

7 czerwca reprezentacja władz rektorskich doszła do porozumienia z reprezentacją protestujących, co zostało następnie zaprezentowane publicznie.

 

Porozumienie to zostało zerwane dziś, 11 czerwca, gdy protestujący przenieśli okupację w okolice Pałacu Kazimierzowskiego i zablokowali drogi dojazdu z Kampusu Głównego.

 

Uniwersytet Warszawski jest miejscem swobodnego wyrażania swoich poglądów. Każdy ma do tego prawo, podobnie jak każdy ma prawo – zagwarantowane Konstytucją – do protestu i to prawo szanujemy. Należy jednak korzystać ze swoich praw w sposób nienaruszający praw innych. To także jest reguła praw i wolności obywatelskich, wyznaczających granice prawa do protestowania. W ramach protestu nie można zmuszać innych do określonego zachowania, nie można pozbawiać innych prawa do swobodnego korzystania z własnych wolności, nie można też niszczyć mienia. O tym powinien pamiętać każdy, kto decyduje się na protest.

 

Nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której osoby protestujące uniemożliwiają opuszczenie budynku czy określonego miejsca przez studentów czy pracowników uniwersytetu. Nie można się zgodzić na blokowanie wyjazdu osobom z niepełnosprawnościami czy zagradzania bramy kobietom w ciąży. Niedopuszczalną jest sytuacja rzucania się przed wyjeżdżający pojazd czy też na jego maskę, co ma uniemożliwić opuszczenie terenu uczelni.

 

Takie zachowania, po pierwsze, dezorganizują pracę uczelni, uniemożliwiając studentom udział w zajęciach, egzaminach i zaliczeniach, co w okresie sesji, tuż przed obronami prac stanowi dla tych osób poważny kłopot. Po drugie uniemożliwiają pracownikom uczelni realizację ich zadań – choćby dotarcie na zaplanowane spotkania, zajęcia z innymi studentami. Po trzecie, wiążą się z niszczeniem mienia (zaparkowane w miejscu protestu auta).

 

Uniwersytet Warszawski zrobi wszystko w celu zapewnienia bezpieczeństwa i przywrócenia normalnego funkcjonowania uczelni.

 

Jeszcze raz wyraźnie podkreślamy, że prawo do protestowania przysługuje każdemu i jest ono szanowane przez władze Uniwersytetu. Jednak nie można protestować w sposób łamiący prawa innych ludzi.

 

Biuro Prasowe UW