„Za sprawą swoich uczonych, wielu tysięcy absolwentów, a także wyników badań prowadzonych na najwyższym poziomie uczelnia przyczynia się do sukcesów Polski” – możemy przeczytać w uchwale przyjętej przez Sejm RP w sprawie uczczenia 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego.

Uchwałę przyjęto 13 maja 2016 roku podczas 18. posiedzenia niższej izby parlamentu. Sejm zaakceptował jej treść poprzez aklamację.

 

Posłowie wyrazili uznanie dla wielu pokoleń naukowców i studentów Uniwersytetu. Podkreślili też ogromną rolę UW w kształceniu elit intelektualnych naszego kraju, rozwoju kultury narodowej. W uchwale doceniono aktywność uczelni w sferze odpowiedzialności społecznej i służby publicznej. „Doceniając dotychczasowe osiągnięcia Uniwersytetu, Sejm RP będzie wspierał dalszy rozwój Uniwersytetu Warszawskiego” – napisano w dokumencie.

 

Szczegółowe informacje na temat wszystkich wydarzeń związanych z 200-leciem UW znajdują się na stronie jubileuszowejwww.uw200.pl