Troje absolwentów UW zostało nagrodzonych w X konkursie Teraz Polska Promocja i Rozwój na najlepszą pracę magisterską o tematyce promocji, konkurencyjności i innowacyjności Polski.

Konkurs Teraz Polska Promocja powstał w 2007 r. pod patronatem Ministerstwa Gospodarki z inicjatywy Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

 

W tegorocznym konkursie udział wzięło prawie 70 studentów, a nagrody i wyróżnienia zdobyło 11 osób. 8 grudnia wyróżnienia otrzymali absolwenci Uniwersytetu: Julia Harasimowicz, Aleksandra Siwińska oraz Michał Filipek.

 

Nagroda specjalna Ministra Rozwoju i Finansów trafiła do Michała Filipka z Wydziału Zarządzania za pracę „Ekspansja polskich przedsiębiorstw na rynki odległe geograficznie – przypadek Asseco Poland SA w Afryce Subsaharyjskiej”. Aby przybliżyć zagadnienia związane z umiędzynarodowieniem, autor ukazał klasyfikację państw świata zgodnie z poziomem ich rozwoju, a także motywy oraz teorie internacjonalizacji przedsiębiorstw. W pracy wykorzystał raporty oraz badania instytucji międzynarodowych. Promotorem pracy była dr Aleksandra Wąsowska.

 

Julia Harasimowicz z Wydziału Historycznego otrzymała nagrodę specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pracę „Komunikat wizualny na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929 roku”. Omówiła w niej różne formy przekazu, m.in. druki, fotografię, sposoby ekspozycji. Przedstawione analizy dowodzą estetyzacji komunikatów, wykorzystania przy ich konstruowaniu psychologii widzenia oraz świadomego stosowania możliwości perswazyjnych danych mediów. Opiekunem rozprawy była dr hab. Iwona Luba. Julia Harasimowicz studiuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.

 

„Przedsiębiorczość kobiet – badanie przedsiębiorstwa typu born global” to tytuł pracy, za którą Aleksandra Siwińska z Wydziału Zarządzania dostała nagrodę specjalną Fundacji PZU. Na podstawie literatury autorka stworzyła model badawczy, który posłużył do przestudiowania wpływu poszczególnych czynników na przedsiębiorczość kobiet. Przeanalizowała działanie firmy born global – konkretnie przedsiębiorstwa kosmetycznego Phenicoptere, które zostało założone przez dwie absolwentki Wydziału Zarządzania UW. Właścicielki stworzyły Glov – innowacyjną rękawicę do demakijażu, która odniosła sukces marketingowy na świecie. Magistrantkę promowała dr Aleksandra Wąsowska.