Dla osób, które w roku akademickim 2016/2017 chcą rozpocząć studia doktoranckie lub podyplomowe, przygotowano specjalne informatory.

Kandydaci na studia doktoranckie w następnym roku akademickim mają do wyboru ponad 30 kierunków, w tym również studia interdyscyplinarne i międzynarodowe. Aby ułatwić im orientację wśród wszystkich kierunków studiów III stopnia, przygotowano specjalny informator. Zainteresowane osoby znajdą w nim informacje dotyczące m.in.: zasad rekrutacji, wymaganych dokumentów oraz terminów i miejsc ich składania, limitów miejsc, a także terminów ogłoszenia wyników.

 

Przewodnik po około 150 kierunkach studiów przygotowano również dla kandydatów na słuchaczy studiów podyplomowych. Można w nim znaleźć: informacje o trybie studiów i częstotliwości zjazdów, programach nauczania, sposobach zaliczania przedmiotów, wymaganiach rekrutacyjnych czy całkowitym koszcie studiów.

 

Oba informatory dostępne są w wersji elektronicznej:

 

 

oraz papierowej w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego (kampus główny, Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, II piętro, pokój 30).