Uniwersytet Warszawski najlepszą polską uczelnią według rankingu Perspektyw 2017. UW uzyskał 100 punktów w zestawieniu. Uniwersytet Jagielloński 99,9. Obydwu uczelniom przyznano ex aequo I miejsce w zestawieniu. Na trzecim miejscu znalazła się Politechnika Warszawska z 86 punktami. 

To osiemnasta edycja zestawienia. Od początku UW i UJ zajmują zawsze dwa pierwsze miejsca. Dziewięciokrotnie zwyciężył UW, siedmiokrotnie UJ, a dwa lata temu – tak jak w tegorocznej edycji – zwycięstwo przyznano ex aequo obydwu uczelniom. Ranking opiera się o dane dotyczące prestiżu, sytuacji absolwentów na rynku pracy, potencjału naukowego i efektywności naukowej, innowacyjności, umiędzynarodowienia.

 

Twórcy rankingu przygotowują także zestawienia dla poszczególnych kierunków studiów. Uniwersytet Warszawski zajął pierwsze miejsce w rankingach dotyczących 17 programów studiów, w tym wszystkich dotyczących kierunków ścisłych.

I miejsce przyznano uniwersyteckim kierunkom:

 • archeologia,
 • filologie obce,
 • historia,
 • dziennikarstwo i medioznawstwo,
 • pedagogika,
 • politologia,
 • psychologia,
 • socjologia (WFiS),
 • stosunki międzynarodowe,
 • astronomia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • matematyka,
 • biologia,
 • geografia,
 • geologia.

 

Drugie miejsce przyznano UW w zestawieniach dotyczących jakości kształcenia na filologii polskiej, filozofii, socjologii (WSNSiR) gospodarce przestrzennej, prawie, ekonomii, finansach i rachunkowości, zarządzaniu, ochronie środowiska.