Nad kierunkiem zmian w humanistyce będą dyskutować uczestnicy konferencji Instytutu Historycznego „Ku czemu zmierzamy?”, która odbędzie się na UW 17-18 kwietnia.

 

O roli humanisty na uniwersytecie, o wyzwaniach przed jakimi staje kształcenie humanistyczne wobec współczesnej rzeczywistości, o miejscu historii w akademickim kształceniu humanistycznym i o wykorzystaniu doświadczeń innych dziedzin nauki w badaniach i dydaktyce akademickiej na kierunkach humanistycznych będą dyskutować uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Instytut Historyczny UW zatytułowanej „Ku czemu zmierzamy? Kształcenie humanistyczne na uniwersytecie a współczesność”.

 

Swój udział w spotkaniu zapowiedziały: dr hab. Daria Nałęcz (wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego) oraz prof. Marta Kicińska-Habior (prorektor UW), a także przedstawiciele instytutów historycznych polskich ośrodków naukowych: Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskiej Akademii Nauk.

 

Dyskusje pogrupowane zostały w panele:

  • I – Humanista na uniwersytecie,
  • II – Na ile zmiana, na ile kontynuacja? Kształcenie akademickie w czasie reform,
  • III – Interdyscyplinarność czy synkretyzm dyscyplin badawczych,
  • IV – Interdyscyplinarność w kształceniu humanistycznym.

 

Organizatorem spotkań jest Instytut Historyczny UW.

 

Konferencja odbędzie się 17-18 kwietnia w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich przy Krakowskim Przedmieściu 32 oraz w budynku Instytutu Historycznego UW.