Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem zaprasza na cykl wykładów otwartych  „Zrównoważony Rozwój w teorii i praktyce”, który w semestrze letnim poświęcony jest tematyce: „Umowy międzynarodowe – czy są skuteczne wobec wyzwań globalnych?”

 

Cykl potrwa od lutego do czerwca.

 

Wykłady odbywają się w czwartki o godz. 16.00, w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów, Aula „A” przy ul. Pasteura 5 A w Warszawie (Kampus Ochota UW).

 

Aktualny program znajduje się poniżej oraz na stronie UCBS:

  • 21.03: prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska (Instytut Geodezji i Kartografii, Centrum Teledetekcji), „Informacje z najnowszych satelitów Programu UE Copernicus w Serwisie Monitorowania Globalnych Zmian Klimatu”
  • 28.03: dr Bożena Haczek (Ministerstwo Środowiska, Departament Ochrony Przyrody), „Działania na rzecz różnorodności biologicznej – refleksje po ostatniej Konferencji Stron COP 14 CBD (listopad 2018)”
  • 04.04: prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki (b. dwukrotny minister środowiska, laureat nagrody DBU, Fundator stypendiów im. Nowickiego, b. założyciel i wieloletni Prezes Zarządu Fundacji EkoFundusz), „Czy jesteśmy przygotowani na kryzys?”
  • 11.04: prof. dr hab. Andrzej Mizgajski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych), „Droga do zrównoważonego rozwoju w świetle świadomości społecznej”
  • 25.04: dr hab. Beata KrasnodębskaOstręgaprof. dr hab. Jerzy Golimowski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii), „Czy kontrolujemy chemiczne laboratorium Ziemi?”
  • 09.05: dr Janusz Radziejowski (Wszechnica Polska – Szkoła Wyższa w Warszawie, w latach 1998 – 2001 członek Zespołu Negocjacyjnego o Członkostwo Polski w UE), „Co się udało, a co nie? Komentarz  odpowiedzialnego za negocjacje w <<obszarze     środowisko>> w 15-tą rocznicę członkostwa Polski w Unii Europejskiej”
  • 16.05: dr Maciej Lenartowicz (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych), „Komu woda?”
  • 23.05: dr Andrzej Arendarski (Prezes Krajowej Izby Gospodarczej), „Biznes wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju”
  • 30.05: prof. dr hab. Piotr Skubała (Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska), „Wkraczamy na planetarną terra incognita”
  • 06.06: Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju, prowadzenie: dr Anna Kalinowska i dr Witold Lenart
    Uroczysta SESJA PANELOWA z udziałem Gości Specjalnych