Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem zaprasza na cykl wykładów otwartych „Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce”, który w semestrze letnim roku 2019/2020 poświęcony jest tematyce: „Sto lat ochrony środowiska w Polsce. Osiągnięcia – wyzwania – trendy”.

 

5 marca wykład wygłosi prof. Anna Bartczak z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Tytuł jej wystąpienia to „Metody wyceny dóbr i usług środowiskowych”.

 

Wykłady odbywają się w czwartki o godz. 16.00, w Auli „A” Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW (Kampus Ochota, ul. Pasteura 5A). Cykl potrwa do czerwca.

 

Szczegółowe informacje >>

 

Aktualny program:

 

 • 05.03: Dr hab. prof. UW Anna Bartczak – Wydział Nauk Ekonomicznych UW, „Metody wyceny dóbr i usług środowiskowych”
 • 12.03: Dr Wojciech Szymalski – Prezes Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, „Strategia adaptacji do zmian klimatu w Warszawie”
 • 19.03: Dr hab. Marcin Zych – Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego, „Rola ogrodów botanicznych w ochronie przyrody”
 • 26.03: Dr Witold Lenart – b. z-ca dyrektora UCBŚ, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, „Polska droga wdrażania procedur oddziaływania na środowisko (OOŚ)”
 • 02.04: Prof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz – Kierownik Białowieskiej Stacji Geobotanicznej UW, „Sto lat starań o ochronę Puszczy Białowieskiej”
 • 16.04: Mgr Filip Piotrowski – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, PAN, „Polskie Gminy Zero Waste”
 • 23.04: Dr hab. Elżbieta Megiel – Wydział Chemii UW, „«Plastik» przyjazny środowisku – czy jest na to realna szansa?”
 • 07.05: Dr Marta Ostrowska-Chałupa – Naczelnik Wydziału Agendy Rozwojowej 2030, Departament Analiz Gospodarczych, Ministerstwo Rozwoju, „Realizacja Agendy 2030 w Polsce”
 • 14.05: Dr Marcin Stoczkiewicz – Prezes Fundacji ClientEarth – Prawnicy dla Ziemi, „Prawna ochrona klimatu a prawa człowieka”
 • 21.05: Dr Marcin Gerwin – Center for Climate Assemblies, „Panele obywatelskie dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju”
 • 28.05: Dr Anna Batorczak – UCBŚ, „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju – perspektywa do 2030”, Panel dyskusyjny: dr Anna Kalinowska (UCBŚ) i dr Witold Lenart (UCBŚ), „Wkład 30 lat interdyscyplinarnego podejścia do ochrony środowiska w UCBŚ”
 • 4.06: Zakończenie i podsumowanie wykładów. Test sprawdzający.