W związku z przeprowadzanymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji pracami remontowymi przy bramie od strony ulicy

Oboźnej został uruchomiony zapasowy wjazd na teren UW przez bramę od strony Kościoła Wizytek.

 

Zakończenie prac remontowych planowane jest na przełomie sierpnia i września.