21 kwietnia zakończy się nabór wniosków w konkursie na dofinansowanie mobilności studentów UW. Konkurs realizowany jest w ramach działania IV.2.3. Mobilność Studentów – mobilność, konkurs 2 Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na UW.

 

Celem konkursu jest dofinansowanie projektów, które umożliwią zdobycie przez studentów doświadczenia, wiedzy i umiejętności, a także podniesienie poziomu prowadzonych przez nich badań poprzez umożliwienie im odbycia wyjazdów naukowych do zagranicznych jednostek naukowych.

 

Nabór wniosków rozpoczął się 18 marca.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Programu IDUB.