„Czy kapitalizm potrzebuje liberalizmu?” to temat XXVII Debaty Tischnerowskiej.

 

W 2017 roku upływa 10 lat od wybuchu światowego kryzysu finansowego, który poskutkował najdłuższym okresem stagnacji gospodarczej po 1945 roku. Jednocześnie Europa musiała mierzyć się z kolejnymi wyzwaniami, takimi jak masowe migracje, intensywne przemiany technologiczne oraz ekologiczne, wojny u granic Unii Europejskiej, a także rosnąca popularność ruchów społecznych wyrażających silną wrogość wobec dotychczasowych elit, a także istniejącego systemu politycznego i gospodarczego.

 

Jakie będą konsekwencje tych przemian dla Polski, Europy i świata zachodniego? Czy istniejący porządek może zostać zreformowany w sposób, który uzyska demokratyczny mandat społeczny i zapewni przeważającej grupie obywateli dobre warunki życia? Czy kapitalizm potrzebuje liberalizmu? O tym będą rozmawiać goście:

  • prof. Agata Bielik-Robson, katedra Studiów Żydowskich na Uniwersytecie w Nottingham oraz Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
  • Włodzimierz Cimoszewicz, polityk, były premier RP, minister spraw zagranicznych oraz marszałek sejmu,
  • prof. David Ost, Hobart and William Smith Colleges, zajmuje się problemami transformacji ustrojowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej,
  • prof. Jan Zielonka, Ralf Dahrendorf professorial fellow w St Antony’s College w Oxfordzie, zajmuje się procesami integracji i dezintegracji europejskiej, demokracją i geografią władzy w Europie, europejską polityką zagraniczną i bezpieczeństwa.

Prowadzenie:

  • prof. Marcin Król, historyk idei, filozof, publicysta, kierownik Katedry Historii Idei i Antropologii Kulturowej UW,
  • Ivan Vejvoda, dyplomata i analityk polityki, permanent fellow w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu, był czołowym przedstawicielem opozycji demokratycznej w Jugosławii w latach 90.

Organizatorzy: Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu, Uniwersytet Warszawski, tygodnik „Kultura Liberalna”.

 

Debata odbędzie się 14 grudnia o godz. 18 w Audytorium Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu 26/28.

 

Wstęp wolny.

 

Więcej informacji

www.facebook.com/events