Prof. Andrzej Kajetan Wróblewski będzie kolejnym gościem w audycji „Jestem z UW” emitowanej w Akademickim Radiu Kampus. Prof. Wróblewski jest absolwentem fizyki UW, był dziekanem Wydziału Fizyki UW (1986–1989), rektorem UW (1989–1993), członkiem Polskiej Akademii Nauk. Obecnie prowadzi prace naukowe dotyczące mechanizmu produkcji hadronów. Jego specjalnością jest fizyka cząstek elementarnych. Współpracuje z Zakładem Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW.

 

Emisja programu odbędzie się 13 stycznia między godz. 10.00 a 10.30 w Akademickim Radiu Kampus na 97,1 FM.

 

Więcej informacji

http://klubabsolwentow.uw.edu.pl