W sobotę 2 lutego gościem audycji „Jestem z UW” w Radiu Kampus będzie absolwent nauk politycznych oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim prof. Rafał Pankowski. Profesor jest specjalistą w zakresie socjologii kultury. Od wielu lat pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego „Nigdy Więcej”. Jest koordynatorem Centrum Monitorowania Rasizmu w Europie Wschodniej i koordynatorem programu edukacyjnego UEFA Euro 2012 RESPECT Diversit. Napisał książki takie jak: „Neofaszyzm w Europie Zachodniej. Zarys ideologii”, „Rasizm a kultura popularna”, „The Populist Radical Right in Poland: The Patriots”. Ponadto jest ekspertem (konsultantem) w Departamencie Tolerancji i Niedyskryminacji OBWE, współpracuje z Chatham House, Policy Network, Institute for Strategic Dialogue. Został wyróżniony Odznaką Honorową Rzecznika Praw Obywatelskich „Za zasługi dla ochrony praw człowieka”.

 

Emisja odbędzie się 2 lutego między godz. 10.00 a 10.30 w Akademickim Radiu Kampus na 97,1 FM.

 

Więcej informacji

klubabsolwentow.uw.edu.pl