Kilka miesięcy temu w Archiwum UW została odnaleziona praca magisterska Henryka Friedricha, który był przed wojną jednym z „najzdolniejszych pracowników językoznawstwa środowiska warszawskiego” – tak napisał o nim Witold Doroszewski. Friedrich pracował na UW. Zginął od kuli hitlerowskiej w czasie Powstania Warszawskiego. W pracy omówił nazwy wielu warszawskich miejsc (łąk, osad, folwarków, gór, pagórków, stawów, rowów itp.). Dzisiaj tych miejsc już nie ma. Czasami przetrwały w postaci nazw ulic lub tylko w pamięci mieszkańców, a czasami jedyną dokumentacją ich funkcjonowania w przeszłości jest odpowiedni akapit w pracy Friedricha.

 

Na wystawie są prezentowane fragmenty rękopisu tego niezwykłego opracowania, zdjęcia przedwojenne miejsc, których nazwy opisuje Henryk Friedrich, oraz ich widok współczesny.

 

Zdjęcia archiwalne pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego.

 

Autorem zdjęć współczesnych jest Adam Gawlikowski, artysta fotografik, laureat wielu nagród na konkursach fotograficznych, autor zdjęć prezentowanych m.in. na VII Biennale Fotografii Górskiej oraz na wystawach „Pejzaże leśne”, „Oblicza ludzi”, „Cztery Pory Roku” i „Klimaty Mazowsza”.

 

Pod względem merytorycznym wystawę opracowały dr Krystyna Długosz-Kurczabowa i dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska z Instytutu Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UW, badające od wielu lat historię i współczesność polszczyzny, autorki licznych prac z dziedziny językoznawstwa.

 

Wernisaż wystawy „Henryk Friedrich. Nazwy miejscowe północnych terenów Warszawy” odbędzie się 4 sierpnia o godz. 13 w galerii w Pałacu Kazimierzowskim na kampusie głównym UW. W czasie spotkania będzie także prezentowane opracowanie książkowe pracy Friedricha.