Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego jest ogólnouczelnianą jednostką o podwójnym statusie – pracowni naukowo-badawczej oraz administracyjnej. Archiwum gromadzi i udostępnia dokumentację jednostek Uniwersytetu. Przechowuje także spuścizny osób związanych z uczelnią.

 

Z okazji 50-lecia działalności Archiwum UW przygotowało wystawę jubileuszową pt. „Pół wieku Archiwum UW. Historia uniwersyteckiego Archiwum i jego najciekawsze zbiory”.

 

Otwarcie odbędzie się 4 października (wtorek) o godz. 13.00 na dziedzińcu Starego BUW-u przy Krakowskim Przedmieściu. Wystawa będzie czynna do 18 października.