28 czerwca (wtorek) o godz. 17.00 w ogrodach BUW odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy poświęconej badaniom archeologicznym Ekspedycji Wydziału Archeologii UW w Novae. Na wystawie będzie można zapoznać się z odkryciami Ekspedycji, metodami badań, rekonstrukcjami odkrywanych pozostałości, a także perspektywami kolejnych odkryć na tym stanowisku.

 

Wystawa będzie prezentowana w ogrodach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie do 10 lipca 2022 roku, w ramach działań promocyjnych Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (Działanie III.3.2.).

 

Polsko-bułgarskie badania archeologiczne w rzymskim obozie legionowym Novae są najdłużej regularnie prowadzonymi wykopaliskami poza granicami Polski – trwają od 1960 roku. Ekspedycja Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego jest jedną z czterech ekspedycji pracujących obecnie na tym stanowisku. Obecnie zespołem badawczym kieruje dr hab. Agnieszka Tomas, a w jego skład wchodzą doktoranci UW oraz specjaliści, głównie z Wydziału Archeologii UW.