Profesor Magda Konarska z Międzynarodowej Agendy Badawczej ReMedy i Centrum Nowych Technologii UW jest Laureatką Nagrody im. Jakuba Karola Parnasa, najbardziej prestiżowej nagrody Polskiego Towarzystwa Biochemicznego za najlepszą pracę doświadczalną opublikowaną w roku 2019 z zakresu biochemii lub biologii doświadczalnej, wykonaną w pracowni na terenie Polski.

 

Nagrodzona praca „Rearrangements within the U6 snRNA Core during the Transition between the Two Catalytic Steps of Splicing”, której autorami są Pracownicy Laboratorium Biologii RNA prof. Magdy Konarskiej: Katarzyna Eysmont, Katarzyna Matylla-Kulinska, Agata Jaskulska, Marcin Magnus, została opublikowana w Mol Cell. 2019 Aug 8; 75(3): 538-548.

 

Wykład prof. Konarskiej pt. „Metastable structures at the catalytic core of the spliceosome and their consequences on splicing fidelity” odbędzie się 24 września o godzinie 13:00 z wykorzystaniem Zoom Video Communications.

 

Link do transmisji: https://zoom.us/j/93230089716

Data: czwartek, 24 września 2020 r.

Godzina: 13:00

Więcej o nagrodzie Jakuba Karola Parnasa >>

 

 

Professor Magda Konarska from the International Research Agenda Unit ReMedy and the Centre of New Technologies at the University of Warsaw, is the laureate of the Jakub Karol Parnas Award, given by the Polish Biochemical Society for best original work in biochemistry and molecular biology published in 2019 and made entirely in a Polish laboratory.

 

The awarded paper „Rearrangements within the U6 snRNA Core during the Transition between  the Two Catalytic Steps of Splicing” was published in Molecular Cell 2019 75(3): 538-548. Authors: Katarzyna Eysmont, Katarzyna Matylla-Kulińska, Agata Jaskulska, Marcin Magnus, Maria M. Konarska.

 

Prof. Konarska will present the Parnas lecture entitled: “Metastable structures at the catalytic core of the spliceosome and their consequences on splicing fidelity”. The online lecture will be held on 24th of September, 13:00 using Zoom Video Communications.

 

Transmission link: https://zoom.us/j/93230089716

Date: Thursday, 24th of September 2020

Time: 13:00

More on the Jakub Karol Parnas award >>