31 maja (środa) odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Uniwersytet Warszawy”, organizowane przez Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Wykład pt. „Gry wideo w perspektywie polonistycznej” wygłosi dr Piotr Kubiński z Wydziału Polonistyki UW.

 

Dr Piotr Kubiński prowadzi badania poświęcone mediom cyfrowym ze szczególnym uwzględnieniem gier wideo. W 2016 roku ukazała się jego książka „Gry wideo. Zarys poetyki”. Badania na temat gier łączył z praktyką, m.in. jako producent nagrodzonej Paszportem Polityki gry Werewolf: the Apocalypse – Heart of the Forest.

 

Podczas wykładu prelegent podejmie tematy takie jak: gry jako przedmiot badań filologa, przekładanie perspektywy polonistycznej na tworzenie gier, gry jako współczesne narzędzie ekspresji, również artystycznej.

 

Wykład odbędzie się o godz. 17.00 w Muzeum UW, w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich.